PF pomáhá

Pedagogická fakulta UJEP startuje program na podporu Ukrajiny pod již známým heslem #PFPOMÁHÁ.

 

Více o tom jak se můžete zapojit v jednotlivých sekcích.

Podpora studentů 

Materiální dary 

Ubytování