Konference Sport, health and physical education 2018

1. ročník mezinárodní konference se koná ve dnech 25. a 26. října 2018 na Katedře tělesné výchovy a sportu PF UJEP. Konference je určena pro vědecké pracovníky, trenéry, učitele, fyzioterapeuty a další osoby zainteresované ve sportu a pedagogickém prostředí. Věříme, že tato událost obohatí účastníky o nejnovější poznatky a výsledky výzkumných šetření v oblastech:

  • Sportovní výkon a trénink
  • Biomechanika sportu
  • Současné trendy v tělesné výchově
  • Sport a zdraví

Akce se koná pod záštitou rektora Univerzity J. E. Purkyně doc. RNDr. Martina Baleje, Ph. D. a děkana Pedagogické fakulty doc. PaedDr. Pavla Doulíka, Ph. D.