Soutěž na podporu interních vědeckých a tvůrčích projektů na pracovištích PF UJEP

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. vyhlašuje dnem 31. 5. 2022 soutěž na podporu interních vědeckých a tvůrčích projektů na pracovištích PF UJEP pro kalendářní/finanční rok 2022 v kategoriích B, J, T, v kategorii Týmový projekt a nově v kategorii Výukový materiál.

Žádosti akademičtí pracovníci PF UJEP předkládají do 9. 6. 2022 do 12,00 hod. elektronicky na projekty.pf@ujep.cz a 1x v tištěné verzi s podpisem hlavního řešitele a vedoucího pracoviště PF UJEP na oddělení pro vědu reference Radce Ryglové.

Od 1. 6. 2022 se podpora interních vědeckých a tvůrčích projektů na pracovištích PF UJEP řídí směrnicí děkana PF UJEP č. 1A/2021. Formuláře v upravitelné formě jsou k dispozici zde.