Erasmus+ Výběrová řízení na studijní pobyty a praktické stáže v letním semestru akad. roku 2022/23

ERASMUS+

Vyhlášení výběrového řízení na LS 2022/2023 na studijní pobyty a praktické stáže

 

Obecné podmínky:

Studenti se mohou účastnit studijního pobytu a/nebo praktické stáže v zahraničí opakovaně v každé úrovni vysokoškolského studia (Bc., NMgr., Ph.D.). Minimální délka obou typů výjezdu jsou 2 měsíce. Celkový počet měsíců pro každou úroveň studia je 12, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) nebo kombinace obou aktivit.

Pro studenty v doktorských studijních programech je nově možnost realizovat krátkodobou mobilitu v délce 5 – 30 dní, to však pouze na univerzitách, které mají doktorské SP zahrnuty ve smlouvě.

Studenti s omezenými příležitostmi, tj. studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním, ekonomickou překážkou či s dětmi nebo závislými osobami mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.

Studenti mohou žádat i v rámci tzv. mezinárodní mobility, tj. na zahraniční vysoké školy mimo programové země, pokud je s vysokou školou uzavřena meziinstitucionální smlouva. Pro praktické stáže není meziinstitucionální smlouva nutná. V tomto případě vzniká studentovi povinnost sjednat si příslušná pobytová a pracovní povolení.

 

POKYNY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ:

Studenti se do výběrového řízení přihlásí po zaregistrování se na odkazu: https://erasmus.ujep.cz/

Systém Vám na základě informací ve Stagu předvyplní požadované přílohy, které poté jen vytisknete, podepíšete a odevzdáte do kanceláře 103 – vilka, k rukám Karoliny Jánské Neumann. V konzultační hodiny PO 15:00 – 17:00; UT: 9:00 – 11:30 / 14:00 – 17:00

Přihlašování v systému bude možné do 2. 11.  2022 do 12:00 hod.

Vytištěné a podepsané přihlášky na vybrané univerzity odevzdejte, prosím, nejpozději do 3. 11. 2022 do 12:00.

O odevzdaných přihláškách na studijní pobyty či praktické stáže bude komise rozhodovat ve čtvrtek 3. 11. 2022 ve 14:00 hodin. Ihned poté budou účastníci výběrového řízení o jeho výsledku informováni e-mailem.

 

Výběr školy můžete konzultovat se svým akademickým koordinátorem na katedře:

Koordinátoři mezinárodních mobilit na PF pro ak. rok 2021/22

Přihlašovat na studijní pobyty i praktické stáže se nyní nově mohou i studenti 1. ročníku bakalářských studijních programů.

 

Výjezdy je možné/nutné uskutečnit v době od

 1. 8. 2022 do 30. 9. 2023!

 

NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:

 1. Vyplněná přihláška k výběrovému řízení s vlastnoručním podpisem, vygenerovaná ze systému.
 2. Výpis dosavadních studijních výsledků v angličtině (k dostání na studijním oddělení).
 3. Doklad o jazykových znalostech z Jazykového centra (Dr. Procházková zuzana.prochazkova@ujep.cz)
 4. Čestné prohlášení, které taktéž stačí jen vytisknout ze systému a podepsat.

 

KRITÉRIA VÝBĚRU:

 • Datum podání přihlášky
 • Aktivní členství v ESN Ústí
 • Motivace ke studiu (obsah, zaměření, cíle)
 • Studijní výsledky
 • Ročník studia – pokud je student před uzavřením studia a splnil již všechny podmínky pro to, aby mohl uzavřít index, má v případě většího počtu zájemců o jedno místo nižší preferenci. V případě praktické stáže toto kritérium nehraje roli.
 • Dlouhodobé výjezdy mají vyšší prioritu.
 • Pokud student v předchozích výběrových řízeních zrušil výjezd bez udání důvodu, je preferován nejméně ze všech zájemců.

 

SLOŽENÍ VÝBĚROVÉ KOMISE:

doc. PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.:               proděkan pro rozvoj a internacionalizaci

Mgr. Barbora Lanková:                                  koordinátorka KPR

PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D.:                  koordinátor KSSP

Mgr. Karolina Jánská Neumann:                  oddělení pro vnější vztahy PF

 

V případě splnění podmínek zařadí komise uchazeče do plánu výjezdů. KONEČNÉ ROZHODNUTÍ však závisí na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP jako celek pro letní semestr 2022/2023 k dispozici a na jeho přijetí zahraniční institucí.

Bližší informace Vám podá Mgr. Karolina Jánská Neumann (karolina.neumann@ujep.cz) z oddělení pro vnější vztahy PF UJEP.
Platné pokyny ke studijním pobytům a praktickým stážím najdete na www.ujep.cz/erasmus v sekci Základní informace.