Shromáždění akademické obce 8. února 2023 od 15:00 h

Předsedkyně AS PF UJEP svolává Shromáždění akademické obce PF UJEP na středu dne 8. února. 2023 od 15:00 h v aule Jana Kubisty v budově České mládeže 8. Na programu je představení kandidátů na jmenování děkanem PF UJEP včetně seznámení s jejich volebním programem.