Program

Letos Nás čeká opravdu nabitý program na DOD23! Připravili jsme si pro Vás přednášky, workshopy, pivo s vědcem, informační přednášky o studiu a pestrý doprovodný program!

 

Program – přednášky

Katedra Anglistiky
10.00
• British Culture in a Nutshell
Anotace: A brief overview of some of the fascinating events of British Culture over the years by UJEP English Department lecturer Martin Holland.
(Mgr. Martin Holland, MgA.)

Katedra tělesné výchovy a sportu
9.00–10.00
• Mám předpoklady být dobrým učitelem? („Kdo nic neumí, učí“)
Anotace: V přednášce se ponoříme do problematiky učitelské profese. Zmíníme, jaké požadované předpoklady by měl učitel mít a jak vypadá studium. Dotkneme se i očekávání a nebezpečí případného vyhoření. Přednáška bude spíše řízenou diskusí nad vnímáním role učitele v současném světě.
(Mgr. David Cihlář, Ph.D.)

Katedra tělesné výchovy a sportu
12.00–12.30
• Činnost Victoria vysokoškolského sportovního centra na UJEP
Anotace: Prezentace bude zaměřena na možnosti studia na UJEP zejména pro aktivní vrcholové sportovce. Hlavním smyslem projektu je skloubení sportu a studia na vysoké škole – tzv. duální kariéra, aby sportovec nebyl nucen ukončit svou sportovní činnost z důvodu studia. Členové Victoria vysokoškolského sportovního centra na UJEP jsou podpořeni zejména stipendii (až 15 tis. Kč měsíčně, „individuálním studijním plánem“ atd.)
(PaedDr. Marcel Žák)

Katedra bohemistiky
12.1512.45
• K čemu je analýza vyprávění?
Anotace: Co získáme, když se ponoříme do tajů epických textů vybaveni nejnovějšími naratologickými nástroji? Jaké objevy by zůstaly nepovšimnuty, pokud bychom se rozhodli pátrat jen sami? Zažijte teorii vyprávění během ukázkové analýzy literárních děl. (doc. Mgr. Jiří Koten, Ph.D.)

Katedra výtvarné kultury
14.00
• Edukace tvorby
Anotace: Příklady letošních seminárních prací studentů Bc a Mgr studia KVK PF UJEP předmětu Interpretace tvorby. Ukázky zpracování soudobých projektů (galerie Rudolfinum, DOX) a jejich pedagogické výstupy.
(doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.)

Katedra tělesné výchovy a sportu
11.0011.30
• Představení specializace Aktivity v přírodě – v rámci jednooborového bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport.
Anotace: Přednáška s následnou panelovou diskusí je věnována, požadavkům, obsahu a profilu absolventa specializace Aktivity v přírodě, kterou lze studovat na Katedře tělesné výchovy a sportu PF UJEP v rámci bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport. Přiblížena bude koncepce oboru a jeho specifika, návaznost a vazby na další studijní obory. prostor bude věnován i na dotazy participantů.
(Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.)

Katedra pedagogiky
a aplikovaných disciplín
13.0013.45
• Well-being dětí a dospívajících:
co ho ovlivňuje a jak ho zjišťovat?
Anotace: V rámci přednášky budou představeny nejnovější poznatky výzkumu na téma štěstí a spokojenosti (well-beingu) dětí a dospívajících. Diskutovány budou nejvýznamnější faktory, které s well-beingem dětí a dospívajících souvisí. Prezentovány budou také nástroje, jejichž pomocí je možné štěstí a spokojenost v pedagogické praxi zjišťovat.
(PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.)

Program – workshopy

Katedra speciální a sociální pedagogiky

9.00–9.45, 11.15–11.50, 12.00–12.40
• Využití EEG Biofeedback ve speciální pedagogice.
Anotace: Katedra speciální a sociální pedagogiky ve spolupráci s Centrem pro sociální inovace a inkluzi ve vzdělávání pořádá workshop na téma Využití EEG Biofeedbacku ve speciální pedagogice. Součástí workshopu je seznámení účastníků s prostředím EEG laboratoře a následné praktické ukázky aplikace EEG Biofeedbacku.  Laboratoř se zaměřuje na cílené skupiny jedinců s neurologickými a psychofyziologickými obtížemi. EEG biofeedback je metoda, která napomáhá pomocí biologické zpětné vazby ovládat vlastní mozkové vlny. Jedná se tedy o sebe-učení mozku za pomoci tzv. biologické zpětné vazby.
(PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D.)

Katedra výtvarné kultury
10.00 
• Kresba „prodlouženou rukou“
Anotace: Výtvarný workshop otevírá návštěvníkům možnost trochu experimentovat a vyzkoušet si jiné, nezvyklé postupy kresby, které rozvíjí v jejich tvorbě výrazovou složku. Jedná se o kresebné aktivity pomocí netradičních pomůcek a principů – například kresba „prodlouženou rukou“, kresba poslepu, kresba pomocí úst apod. Modelem bude ozvláštněné zátiší či živá osoba.
(Mgr. Tereza Voštová)

Katedra hudební výchovy
11.00
• Looper ve hodině HV a ve sborové praxi
(PhDr. Luboš Hána, Ph.D.)

Katedra bohemistiky
11.0012.00 
• Smysluplná literární výchova napříč základní a střední školou.
Anotace: V rámci workshopu budou představeny a s účastníky na místě realizovány 2–3 literárněvýchovné aktivity. Aktivity budou odpovídat uměleckoexpresivnímu a interpretačnímu pojetí literární výchovy, kterému se autor workshopu v rámci svého profesního zaměření dlouhodobě věnuje. K účasti na workshopu nejsou třeba žádné speciální pomůcky nebo vybavení.
(doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.)

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání
13.00 
• 
Matematika zábavně pro 1. stupeň ZŠ
Anotace: Během workshopu Vám představíme několik námětů a pomůcek na oživení tradiční výuky matematiky na 1. stupni ZŠ. Vyzkoušíte si například práci s bee-botem, montessori pomůckami, zahráme si i jednoduchou únikovku.
(PaedDr. Miroslava Janečková, PhD.)

Katedra výtvarné kultury
14.00 
•Od exponování ke kompozici
Anotace: Během workshopu se budeme věnovat základům nastavení digitální zrcadlovky a budování kompozice. V ateliéru si každý účastník vytvoří vlastní fiktivní krajinu a uplatní nabyté znalosti v praxi.
(MgA. Tereza Vlasáková)

  • Na worskhopy probíhá registrace předem:
    https://forms.gle/pav3NVJQdT3azcZm7

Program – informační přednášky

Představení katedry, studijních programů, diskuse pro zájemce o studium.

Katedra Anglistiky
9.30
• Get to know the English Department
A Students look into the UJEP
English Department.

Katedra tělesné výchovy a sportu
10.00

Katedra speciální a sociální pedagogiky
10.00 – 11.00

Katedra hudební výchovy
10.30

Katedra výtvarné kultury
12.00

Katedra pedagogiky
a aplikovaných disciplín
13.00

Katedra bohemistiky
13.00

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání
14.00

 

Program – doprovodný program

Chill out zóna
celý den
• hudba, občerstvení, fotokoutek

19.00
• Late Night /DJ
– zakončení Festivalu otevřených dveří

Pivo s vědcem
16:00 / Chill out Zóna
• Grafologie aneb Ukaž mi jak píšeš a já Ti povím co možná nevíš.
(PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D.)

• Jak se masírují hvězdy, aneb jaké to je se starat o vítěze OH, MS a držitele světových rekordů.
(Mgr. David Cihlář, Ph.D.)

• Proč nechci spolužáka/souseda/kolegu s postižením
(doc. PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.)

• Čtení z pohledu současných kognitivních věd.
(Mgr. Jan Tlustý, Ph.D.)

• Umělec učitelem – učitel umělcem.
(Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.)

 

Prohlídky kampusu
9.00–15.00 hodin / Lobby MFC
• pravidelné prohlídky Kampusem UJEP (vždy v půl a v celou)

Katedra hudební výchovy
10.30
Anotace: Krátké klavírní vystoupení Václava Krahulíka a společný zpěv
s looperem.

 

*Program se odehrává v budově Pedagogické fakulty UJEP, České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem. Čísla místností budou doplněna.