Bohemistický Večírek

Studovna KBO Pedagogické fakulty UJEP Vás zve na Bohemistický Večírek, který se uskuteční
18. 5. 2023 v 16.00 hod. v 50baru.

Program
16.10 Zahájení a úvodní řeč
vedoucího katedry
16.45 čtení autorských textů
18.15 Bohemistické klání
20.00 volná zábava

Plakátek zde: