Konference ČAPV 2023

Dne 5.–7. 9. 2023 proběhl 31. ročník konference ČAPV s názvem „Pedagogický výzkum a proměny vzdělávání“, kterou hostila naše Pedagogická fakulta UJEP. Konferenci zahájil proděkan Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D., rektor doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., děkan PF UJEP doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. a předsedkyně ČAPV doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.. Jsme rádi, že jsme mohli přivítat naše kolegyně a kolegy ze všech koutů České republiky a ze světa, a věříme, že tyto dny nám přinesly nejen nové poznatky, ale také nová přátelství a spolupráce.

Odkaz na fotogalerii: https://eu.zonerama.com/pfujep/Album/10344578

Foto: Josef Růžička, Kateřina Javůrková