Shromáždění akademické obce PF UJEP

Vážené členky, vážení členové akademické obce Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
s radostí Vás zveme na Shromáždění akademické obce, které se bude konat dne 15. listopadu 2023 od 15:00 hodin. Setkání se uskuteční v Purpurovém sále MF-01.41 v MFC.
Tato událost je významnou příležitostí pro diskuzi a prezentaci důležitých informací týkajících se naší fakulty a akademického života.
Očekáváme, že se zúčastníte a přispějete svými názory a podněty k rozvoji naší fakulty. Vaše účast je pro nás velmi cenná.
V rámci této události se uskuteční udělení Cen děkana PF UJEP.
Těšíme se na setkání s vámi na Shromáždění akademické obce PF UJEP.