Výběrové řízení na obsazení pozice postdok

Děkan PF UJEP v Ústí nad Labem vyhlašuje 26. 10. 2023 výběrové řízení na obsazení pozice postdok na PF UJEP.

Zájemci mohou přihlášky (viz směrnice děkana č. 5/2020, příloha č. 1) zasílat do 10. 11. 2023 na email stefan.balko@ujep.cz