Výběrové řízení na využití 50 baru

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

vypisuje výběrové řízení

___________________________________________________________________________

na komerční využití objektu

50 baru

Popis objektu: Objekt je koncipován jako studentské stravovací zařízení umístěné ve vnitřním areálu Pedagogické fakulty UJEP v ul. České mládeže. Disponuje cca 30 místy pro sezení + venkovní terasa. Zázemí tvoří základní vybavení pro výrobu i podávání jídel teplé i studené kuchyně, teplých i studených nápojů, pro prodej cukrovinek či balených potravin apod. Předpokládáme využití především ve dnech výuky (vč. sobot) pro studenty a pracovníky univerzity, ale také pro návštěvníky nedaleké sportovní haly i během víkendů a pozdních odpoledních hodin.

Provozní požadavky: U nájemce předpokládáme příslušné odborné vzdělání a praxi zaměřené na gastronomii či obchod. Pronajímatel si vyhrazuje právo vyjádřit se ke skladbě sortimentu a k provozní době, nevybrat nájemce, popř. výběr opakovat. Předpokládáme, že provoz zařízení bude mimo jiné respektovat také specifika akademického prostředí.

Realizace nájmu: Od 1. 1. 2024, příp. dle dohody.

___________________________________________________________________________

Bližší informace podá tajemník PF UJEP – tel. č. 47 528 3127

Po předběžné dohodě je možné sjednat prohlídku objektu. Přihlášky s  profesním životopisem a s doklady o odborné praxi zasílejte do 31. 12. 2023 do sekretariátu děkanátu PF UJEP, ul. České mládeže 8, 400 96, Ústí n. L., obálku označte viditelně „50 bar“. Nabídka bude rovněž obsahovat návrh měsíčního nájemného, které bude rozhodné v případě podání více nabídek.

Stáhnout v PDF