Vyhlášení Studentské grantové soutěže pro rok 2024

Předseda Grantové komise PF UJEP proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP PhDr. Roman Kroufek, Ph.D. vyhlašuje dnem 11. 12. 2023 soutěžní lhůtu k podávání přihlášek do Studentské grantové soutěže pro rok 2024.

Přihlášky je nutné podat na předepsaném formuláři nejpozději do 20. 1. 2024 do 12:00 hod. tajemnici Radce Ryglové a to:

– 2x v tištěné podobě s originálními podpisy
– 1x elektronicky na e -mail: radka.ryglova@ujep.cz

Podání přihlášky, přidělení finančních prostředků a realizace projektu se řídí směrnicí rektora č. 8/ 2023
Směrnice a přihláška: https://www.pf.ujep.cz/cs/studentska-grantova-soutez