Vedení a celá akademická obec PF vyjadřují hlubokou soustrast příbuzným
a pozůstalým obětí ohavného činu, který se stal na půdě Filozofické fakulty UK.

Pociťujeme neskonalou lítost a smutek nad touto událostí,
o to více chceme vyjádřit velkou solidaritu s akademickou obcí FF UK.