Omezení spojená s rekonstrukcí

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dne 4. ledna 2024 byla předána k rekonstrukci budova kateder PF.
Z tohoto důvodu je nutné přijmout provozní opatření:

• vstupní závora u sportovní haly bude kompletně zrušena,
• celé okolí budovy kateder vč. „horního“ vstupu do areálu bude uzavřeno,
• budova kateder je nepřístupná od prvních požárních dveří ve vestibulu, tj. vč. spojovacího krčku.

Bude jistě složité pohybovat se v areálu České mládeže, nebude možné vnitřním prostorem fakulty např. přejít z budovy děkanátu do sportovní haly, ale berme to tak, že reálně začala dlouho očekávaná a potřebná rekonstrukce budovy kateder. Spoléháme na Vaši toleranci a vstřícnost.

vedení PF UJEP