Koordinátor / koordinátorka projektové činnosti na PF

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
vypisuje výběrové řízení na neakademického pracovníka koordinátora / koordinátorku projektové činnosti na PF UJEP

Věškeré info: https://zamo.ujep.cz/koordinator-koordinatorka-projektove-cinnosti-na-pf/