Kalendář akcí

Leden

15. leden

Jak psát disertační práci III. aneb Jak na výzkum v disertační práci

  • datum: 15. leden 15 h
  • místo: CN-440
  • pořadatel: PhDr. Václav Jindráček, PhD.
  • kontakt: KBO PF UJEP / Anotace: V semináři se doktorandi seznámí s možnostmi realizace kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Příklady různých typů empirických studií pomohou objasnit, jak přistoupit k formulaci výzkumného problému, k organizaci výzkumu a k popisu jeho metodologie v disertační práci. Zvláštní pozornost bude věnována nosným tématům a cílům pedagogických prací, kritériím výběru jejich účastníků, metodám sběru a analýzy dat a možnostem interpretace výzkumných zjištění.
  • cílová skupina: studenti oboru Teorie vzdělávání v bohemistice
21. leden

Porada KBO

  • datum: 21. leden od 13:00 h