Kalendář akcí

Říjen

9. říjen

Setkání doktorandů KBO 1. ročníku

  • datum: 9. říjen začátek: 14:30
  • místo: CN-526
  • formát: prezentace studijních povinností a diskuse s garantem oboru
  • cílová skupina: studenti 1. ročníku Teorie vzdělávání v bohemistice, garant oboru, vedení katedry
30. říjen

Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.: Purismus ve vztahu ke konvenci a inovaci v jazyce

  • datum: 30. říjen 15 h
  • místo: CN-440
  • formát: Přednáška
  • pořadatel: Pořadatel: Jazykovědné sdružení ČR, KBO PF UJEP
  • kontakt: KBO PF UJEP / Anotace: Purismem máme na mysli jistý typ vztahu nositelů jazyka k němu a k jeho proměnám. Zvažuje se vztah purismu a antipurismu k pojmu konvence a úzus. Připomíná se historická cesta purismu (požadujícího „čistý“ jazyk), která vroubí naše dějiny od samého počátku. Klade se otázka, zda v průběhu vývoje jde jen o cestu purismu k antipurismu, nebo o cestu purismu přes antipurismus opět k purismu. Posuzují se požadavky jazykové správnosti, spisovnosti a kultivovanosti. Kladou se otázky: Purismus porušuje, rozkolísává jazykový systém, nebo vymáhá systémovost? Naprostá pravidelnost bez ohledu na spisovný úzus, tedy konvenci, přispívá zdravému vývoji jazyka? Avšak k čemu by vedlo/vede ponechání jazyka živelnému vývoji, bez osvěty? S purismem jsou spjaty konvence, ale i inovace. Antipurismus je součástí globalizace, purismus je v jistém smyslu jejím protikladem, ale také jejím průvodním jevem.
  • cílová skupina: studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů