Kalendář akcí

Srpen

V zadaném období nebyly nalezeny žádné připravované akce.
9. září

Kolokvium pro doktorandy 1. a 2. ročníku (povinná akce)

  • datum: 9. září od 14:00 hodin
  • místo: CN-440 (katedra bohemistiky)
  • formát: kolokvium, diskuse; 1. ročník prezentuje rozšířené teze disertační práce; 2. ročník prezentuje jednu hotovou kapitolu disertační práce; texty je třeba nejpozději týden před konáním kolokvia zaslat mailem doc. Hníkovi
  • pořadatel: KBO, doc. PhDr. Onřej Hník, Ph.D.
  • kontakt: / Poznámka: Vystoupení na kolokviu je pro doktorandy 1. a 2. ročníku povinné. Omluva z kolokvia a náhradní splnění je možné pouze na základně potvrzení od lékaře dodaného do 5 dnů od konání akce!
  • cílová skupina: doktorandi 1. a 2. ročníku oboru Teorie vzdělávání v bohemistice, školitelé, členové KBO