Kalendář akcí

Září

6. září

Učitelská propedeutika – didaktika českého jazyka a literatury (zápočtové kolokvium).

 • datum: 6. září od 14 hodin (přesný časový rozpis obdrželi studenti mailem)
 • místo: katedra bohemistiky PF UJEP, Králova výšina 7, učebna KV-305
 • formát: forma zkoušení: řízená diskuse – 4 studenti a dva vyučující
 • pořadatel: Mgr. Vladimír Trpka, Ph.D.
 • kontakt: / Pokyny k průběhu kolokvia: Časový rozpis je pouze orientační (dostavte se na kolokvium alespoň 15 minut před určeným časem). Mějte s sebou svá řešení úkolů, abyste do nich mohli případně nahlížet. Respektujte aktuální hygienická nařízení v souvislosti s covid19.
22. září

Kolokvium pro doktorandy ve středu 22. 9. 2021 od 14 hodin, KBO, Králova výšina 7, místnost KV-305.

 • datum: 22. září
 • místo: PF UJEP, Králova výšina 7, KV-305
 • formát: Kolokvium pro doktorandy
 • pořadatel: KBO PF UJEP
 • kontakt: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. ()
 • cílová skupina: Studenti 1. a 2. ročníku doktorského studia a jejich školitelé
24. září

První seminář kombinovaného studia (Mgr.)

 • datum: 24. září 13:00 – 19:50
 • místo: PF UJEP, Králova výšina 7, KV-213
 • formát: seminář pro studenty kombinované formy navazujícího magisterského studia (Přípravný seminář k pedagogické praxi)
 • pořadatel: KBO PF UJEP
 • kontakt: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. ()
 • cílová skupina: Studenti 1. ročníku Mgr. KS
25. září

První seminář kombinovaného studia (Bc.)

 • datum: 25. září 9:00 – 16:50
 • místo: PF UJEP, Králova výšina 7, KV-213
 • formát: seminář pro studenty kombinované formy bakalářského studia (Naratologie I)
 • pořadatel: KBO PF UJEP
 • kontakt: Mgr. Jiří Koten, Ph.D. ()
 • cílová skupina: Studenti 1. ročníku Bc. KS
29. září

Přednáška pro doktorandy – Nejčastější rezervy disertačních prací (doc. Hník) – se uskuteční ve středu 29. 9. 2021 od 14 hodin, KBO, Králova výšina 7, místnost KV-305.

 • datum: 29. září
 • místo: PF UJEP, Králova výšina 7, KV-305
 • formát: Přednáška pro doktorandy
 • pořadatel: KBO PF UJEP
 • kontakt: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. ()
 • cílová skupina: Studenti doktorského studia