Novinky

18. 4. 2019

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2019/2020

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 a stanovuje podmínky k přijetí ke studiu. Termín podání přihlášek je do 15. 8. 2019 (bakalářské a magisterské studijní...

6. 4. 2019

Pozvánka na celonoční koncert phonon~

Kolektiv phonon~ Vás srdečně zve na již čtvrtý celonoční koncert českých a zahraničních producentů experimentální elektronické a elektroakustické hudby a zvukového umění, který je pořádán ve spolupráci s Pedagogickou fakultou a Fakultou umě...

3. 4. 2019

Jak se přihlásit ke státním závěrečným zkouškám

Vážení studenti, blíží se čas odevzdávání papírových přihlášek k státním závěrečným zkouškám. Pro budoucí magistry je poslední den pro podání 11. duben, pro budoucí bakaláře 9. květen. Pokud se tedy v letním semestru tohoto akademického roku chce...

28. 3. 2019

Pozvánka na vernisáž výstavy “km”

Galerie Koridor Vás srdečně zve na vernisáž výstavy km ve středu 3. 4. 2018 od 17:00 hodin. Na výstavě budou představeny práce studentů Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze pod vedením Pavly Gajdošíkové, Sylvy Francové a Jana Pfeiffe...

20. 3. 2019

(PRE)PRIMÁRNÍ APRÍLOVÉ KLÁNÍ

Zveme Vás na studentskou soutěžní konferenci (PRE)PRIMÁRNÍ APRÍLOVÉ KLÁNÍ. O co se jedná? Hlavním cílem konference je prezentovat zajímavé a přínosné výsledky bakalářských a diplomových prací jak výzkumného, tak didaktického zaměření. Celá konferen...

19. 3. 2019

Velvyslanec USA Stephen B. King o vzájemné spolupráci

Katedra anglistiky zve studenty a zaměstnance na přednášku amerického velvyslance. Pan Stephen B. King se zaměří na vztahy mezi USA a Českem a možnostech vzájemné spolupráce ve vzdělávání. Akce se uskuteční ve středu 27. března od 10 hodin ve velké aul...