Novinky

24. 10. 2022

Vydávání diplomů PF

Vydávání diplomů PF Studijní oddělení PF UJEP oznamuje všem absolventům, kteří v průběhu srpna a září 2022 úspěšně ukončili své studium, že  si od 1.  11.  2022 mohou na Studijním oddělení v úředních hodinách (po předložení občanského průkazu) vyzve...

24. 10. 2022

Soutěž o mimořádná grantová stipendia

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP v Ústí nad Labem k 18. 10. 2022  vyhlašuje soutěž o mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP na rok 2023. Pravidla k získání a čerpání stipendia se řídí příkazem děkana PF UJEP č. 7/2019. Návrhy proje...

21. 10. 2022

Volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP

AS PF UJEP v souladu s čl. 2 odst. 1 Volebního řádu AS PF UJEP vyhlašuje volby do AS PF UJEP pro funkční období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 a stanovuje rámcový harmonogram a základní organizační pokyny pro průběh těchto voleb. Protokol o výsledku ...

21. 10. 2022

Výsledky doplňovacích voleb do studentské komory AS PF UJEP

Volební komise se v souladu s čl. 4 Volebního řádu AS PF UJEP usnesla, že v rámci doplňovacích voleb byl do studentské komory AS PF UJEP zvolen: Jiří Kořen, 2. ročník, Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání Náhradníci (nezvolení kandidáti, ...

20. 10. 2022

Shromáždění akademické obce PF UJEP

Předsedkyně AS PF UJEP svolává shromáždění akademické obce Pedagogické fakulty, které se bude konat ve středu 9. 11. 2022 v 15h v aule J. Kubisty. V rámci shromáždění  bude představen program kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP v Ústí nad Labem, pro...

12. 10. 2022

Výběrová řízení na pozice akademických pracovníků

Na základě nedávného úspěchu zakázky k realizaci smluvního výzkumu, vyhlašuje Pedagogická fakulta výběrové řízení na tyto pozice:   Odborný asistent/ka Pedagogické fakulty Odborný asistent/ka, docent/ka se zaměřením na Speciální/Sociální pedago...