Novinky

11. 10. 2022

GRATULUJEME

Pedagogická fakulta uspěla a získala historicky první zakázku na realizaci smluvního výzkumu. Jeho zadavatelem je Ústecký kraj. Výsledky výzkumných aktivit realizovaných Katedrou speciální a sociální pedagogiky a Centrem pro sociální inovace a inkluzi ...

22. 9. 2022

Podepsání imatrikulačního slibu

Žádáme studenty 1. roku studia bakalářského a dlouhého magisterského studia v prezenční formě, aby se v průběhu října 2022 dostavili v úředních hodinách na studijní oddělení PF k podepsání IMATRIKULAČNÍHO SLIBU. Mgr. Jana Bláhová, stud. oddělení...

19. 9. 2022

Revalidace karet KAS

Mimořádný výdej karet a revalidace ( tj. normální provozní doba + navíc soboty) proběhne o sobotách 8.10., 15.10. a 12.11.2022 od 7:00 do 13:00 hod v kanceláři KAS.

19. 9. 2022

Oznámení o úmrtí Prof. PhDr. Zdeňka Koláře, DrSc.

S lítostí oznamujeme, že nás v uběhlých dnech opustil pan Prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc. Prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc. (1929 – 2022) patřil k nejvýznamnějším českým pedagogům 2. poloviny 20. století. Působil na řadě domácích i zahraničn...