Novinky

1. 6. 2021

Informace k testování pro uchazeče v přijímacím řízení

Uchazeč se může účastnit prezenčních přijímacích zkoušek pouze tehdy, pokud: 1. Nemá příznaky onemocnění covid-19, 2. Podstoupil ve frekvenci 1 x sedm dní preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo preventivní antigen...

26. 5. 2021

Vyjádření děkana fakulty k aktuální situaci

Vážené dámy, vážení pánové, jménem vedení Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně si Vás tímto emailem dovoluji informovat a aktuální situaci, které naše fakulta čelí. Jak jistě mnozí z Vás již zaznamenali, na sociální síti Fa...

24. 5. 2021

Na Katedru pedagogiky a aplikovaných disciplín nastupuje doc. Žukov

Na Katedru pedagogiky a aplikovaných disciplín nastupuje od května 2021 na plný pracovní úvazek známá a uznávaná vědecká kapacita z oboru psychiatrie, doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc. Mezi hlavní profesní zaměření pana docenta patří studium biologických a p...

24. 5. 2021

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro rok 2021/2022

Děkan PF Univerzity J. E. Purkyně V Ústí nad Labem vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022.   Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy: [cta]Přij...

18. 5. 2021

Interní grantová soutěž

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. vyhlašuje dnem 18. 5. 2021 soutěž na podporu interních vědeckých a tvůrčích projektů na pracovištích PF UJEP pro kalendářní/finanční rok 2021 v kategoriích B, J, T a nově také v kateg...

6. 5. 2021

Studijní program Sport a zdraví úspěšně akreditován

Milí přátelé, vážení uchazeči, jsem potěšen, že se s Vámi mohu podělit o pozitivní informaci získání akreditace navazujícího magisterského programu Sport a zdraví na další období. Zachováme tak určitou kontinuitu dobíhajícího programu a hlavně...

19. 4. 2021

Důležité termíny

Termíny pro podání přihlášek: Bakalářské studium Bc. do 30. 4. 2021 Magisterské studium Mgr. do 30. 4. 2021 Doktorské studium Ph.D. do 30. 4. 2021   Termín přijímacích zkoušek:  1. kolo: 28.–30. 6., 1.–2. 7. 2021 2. kolo: 6.–8...