Novinky

21. 11. 2022

Vyhlášení Studentské grantové soutěže pro rok 2023

  Předseda Grantové komise PF UJEP proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. vyhlašuje dnem 21. 11. 2022 soutěžní lhůtu pro podávání přihlášek do Studentské grantové soutěže pro rok 2023. Přihlášky je nutné podat na př...

17. 11. 2022

17. listopad

Důležitost boje za svobodu si v dnešních dnech uvědomuje jistě každý z nás. 17. listopad je jeden z nejdůležitějších svátků, které slavíme. Připomíná nám důležité události z historie, které zásadně ovlivnily naši zemi. Proto se připojujeme k oslavám Dn...

9. 11. 2022

Zkušenosti jsou nepřenosné s dr. Markem ‚Orko‘ Váchou

Dne 16. 11. od 16:00 hod.proběhne ve Velké aule na Pedagogické fakulty UJEP přednáška pro začínající učitele, přednáška je primárně určená pro studenty Observační pedagogické praxe (CCP/7030), ale jako formát byl zvolen ale formát populárně naučný, tak...

9. 11. 2022

Zkušenosti jsou nepřenosné s prof. Annou Hogenovou

Dne 15. 11. od 16:00 hod.proběhne ve Velké aule na Pedagogické fakulty UJEP přednáška pro začínající učitele, přednáška je primárně určená pro studenty Observační pedagogické praxe (CCP/7030), ale jako formát byl zvolen ale formát populárně naučný, tak...

9. 11. 2022

Rozšířený provoz v kavárně Kampuska

Pro zajištění občerstvení studentů v kombinované formě studia vyjednalo vedení PF UJEP se zástupci Správy kolejí a menz UJEP nově rozšířený provoz v kavárně Kampuska (v areálu kampusu UJEP) v sobotu ve dnech výuky od 7:00 hod. do 13:00 hod.   ...

7. 11. 2022

Děkanské volno pro studenty PF UJEP

Děkan prof. Škoda vyhlašuje děkanské volno pro studenty PF UJEP v prezenční formě studia: a)      ve středu dne 9. 11. 2022 od 15:00 (studenti a vyučující jsou zváni na shromáždění akademické obce PF UJEP), b)      v pátek dne 18. 11. 2022 (den po st...

5. 11. 2022

Volby zástupců Pedagogické fakulty do Akademického senátu UJEP

Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS UJEP“) vyhlásil v souladu s Čl. 2, odst. 1 Volebního řádu AS UJEP volby zástupců fakult do AS UJEP pro funkční období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. Protokol o výsledku voleb ...