Novinky

27. 10. 2020

PF pomáhá – nábor dobrovolníků a zájemců o doučování online

Vážené studentky, vážení studenti, Pedagogická fakulta UJEP reaguje na nastalou situaci a otevírá nábor dobrovolníků v rámci projektu PF pomáhá. V rámci našeho kraje se snažíme maximálně vypomoci, proto organizujeme dvě základní roviny, ve kterých m...

26. 10. 2020

Soutěž o mimořádná grantová stipendia

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP v Ústí nad Labem k 26. 10. 2020  vyhlašuje soutěž o mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP. Více informací je k dispozici zde.

21. 10. 2020

Oznámení proděkana pro studium pro studenty PF UJEP

Na základě  mimořádných opatření, přijatých v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19, došlo ke změně následujících termínů: 1. Konečný termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací - 6. 11. 2020. 2. Konečný termín pro zadání podkladů ...

13. 10. 2020

Prodloužení distanční výuky a informace k praxím

Z nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje (KHS) je nově distanční výuka prodloužena  do 25. 10. 2020. Prosíme, sledujte aktualizace, které se budou objevovat na našem webu. Situace se rychle mění. NOVĚ PLATÍ výjimka pouze studenty učitel...

13. 10. 2020

Důležitá informace pro studenty sociální a speciální pedagogiky

Dne 12. října 2020 vstoupilo v platnost Usnesení Vlády České republiky č. 1027, které zavádí po dobu trvání nouzového stavu pracovní povinnost studentů v prezenční formě studia vysokých škol v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č...