Novinky

21. 12. 2023

Vedení a celá akademická obec PF vyjadřují hlubokou soustrast příbuzným a pozůstalým obětí ohavného činu, který se stal na půdě Filozofické fakulty UK. Pociťujeme neskonalou lítost a smutek nad touto událostí, o to více chceme vyjádřit velkou so...

21. 12. 2023

Přání děkana

Vánoční a novoroční přání děkana fakulty Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, blíží se konec dalšího roku a s ním přicházejí vánoční svátky s dobou setkávání se, bilancování a přemítání o nových cílech a vizích. Rád bych Vám...

18. 12. 2023

Pedagogická fakulta UJEP má dva nové docenty

Doc. PhDr. Štefan Balkó, Ph.D., v současnosti působící proděkan pro rozvoj a kvalitu a docent na katedře tělesné výchovy a sportu PF UJEP. Štefan Balkó byl 1. 6. 2023 rektorem Univerzity Palackého v Olomouci jmenován docentem v oboru Kinatropologie....

16. 12. 2023

Česká mše Vánoční

Srdečně vás zveme na tradiční provedení České mše vánoční (Jan Jakub Ryba) 19. prosince | 11:00 | budova PF UJEP (2. patro před děkanátem) Ke společnému zpěvu zveme všechny zpěváky z řad studentů, akademických pracovníků a přátel katedry. Těšíme se ...

12. 12. 2023

Vyhlášení Studentské grantové soutěže pro rok 2024

Předseda Grantové komise PF UJEP proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP PhDr. Roman Kroufek, Ph.D. vyhlašuje dnem 11. 12. 2023 soutěžní lhůtu k podávání přihlášek do Studentské grantové soutěže pro rok 2024. Přihlášky je nutné podat na předepsan...

28. 11. 2023

Autismus – svět jinýma očima

PF UJEP Vás zve na přednášku Michala Roškaňuka s názvem Autismus – svět jinýma očima. Přednáška se uskuteční na budově Hoření (AULA) ve středu od 16:00. Michal Roškaňuk

22. 11. 2023

Workshop Respekt až na půdu * akademickou

8. prosince 2023, 10:00 – 13:30 Poradenské centrum, Budova R, Pasteurova 3, zasedací místnost 2. patro Workshop Respekt až na půdu * akademickou, je prakticky zaměřený interaktivní workshop, jehož cílem je podat zaměstnancům a zaměstnankyním z ved...