Novinky

21. 12. 2023

Přání děkana

Vánoční a novoroční přání děkana fakulty Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, blíží se konec dalšího roku a s ním přicházejí vánoční svátky s dobou setkávání se, bilancování a přemítání o nových cílech a vizích. Rád bych Vám...

18. 12. 2023

Pedagogická fakulta UJEP má dva nové docenty

Doc. PhDr. Štefan Balkó, Ph.D., v současnosti působící proděkan pro rozvoj a kvalitu a docent na katedře tělesné výchovy a sportu PF UJEP. Štefan Balkó byl 1. 6. 2023 rektorem Univerzity Palackého v Olomouci jmenován docentem v oboru Kinatropologie....

16. 12. 2023

Česká mše Vánoční

Srdečně vás zveme na tradiční provedení České mše vánoční (Jan Jakub Ryba) 19. prosince | 11:00 | budova PF UJEP (2. patro před děkanátem) Ke společnému zpěvu zveme všechny zpěváky z řad studentů, akademických pracovníků a přátel katedry. Těšíme se ...

12. 12. 2023

Vyhlášení Studentské grantové soutěže pro rok 2024

Předseda Grantové komise PF UJEP proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP PhDr. Roman Kroufek, Ph.D. vyhlašuje dnem 11. 12. 2023 soutěžní lhůtu k podávání přihlášek do Studentské grantové soutěže pro rok 2024. Přihlášky je nutné podat na předepsan...

28. 11. 2023

Autismus – svět jinýma očima

PF UJEP Vás zve na přednášku Michala Roškaňuka s názvem Autismus – svět jinýma očima. Přednáška se uskuteční na budově Hoření (AULA) ve středu od 16:00. Michal Roškaňuk

22. 11. 2023

Workshop Respekt až na půdu * akademickou

8. prosince 2023, 10:00 – 13:30 Poradenské centrum, Budova R, Pasteurova 3, zasedací místnost 2. patro Workshop Respekt až na půdu * akademickou, je prakticky zaměřený interaktivní workshop, jehož cílem je podat zaměstnancům a zaměstnankyním z ved...

Audit rovných příležitostí studujících na UJEP
15. 11. 2023

Audit rovných příležitostí studujících na UJEP

Vážení studující, rádi bychom Vám připomněli, že již pouze do 16. 11. je možné se zapojit do dotazníkového šetření v rámci probíhajícího Auditu rovných příležitostí studujících na UJEP. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se po real...