Novinky

Audit rovných příležitostí studujících na UJEP
15. 11. 2023

Audit rovných příležitostí studujících na UJEP

Vážení studující, rádi bychom Vám připomněli, že již pouze do 16. 11. je možné se zapojit do dotazníkového šetření v rámci probíhajícího Auditu rovných příležitostí studujících na UJEP. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se po real...

Výběrové řízení na využití 50 baru
3. 11. 2023

Výběrové řízení na využití 50 baru

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení ___________________________________________________________________________ na komerční využití objektu 50 baru Popis objektu: Objekt je koncipován jako...

31. 10. 2023

Návštěva velvyslance Spojených států amerických Bijana Sabeta

Vážené studentky/studenti a zaměstnankyně/zaměstnanci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, s radostí vás zveme na výjimečnou akci, která se bude konat dne 7. listopadu 2023 od 14:00 hodin v Červené aule Multifunkčního centra (MFC) na naší univ...

Výběrové řízení na obsazení pozice postdok
27. 10. 2023

Výběrové řízení na obsazení pozice postdok

Děkan PF UJEP v Ústí nad Labem vyhlašuje 26. 10. 2023 výběrové řízení na obsazení pozice postdok na PF UJEP. Zájemci mohou přihlášky (viz směrnice děkana č. 5/2020, příloha č. 1) zasílat do 10. 11. 2023 na email ...

25. 10. 2023

Shromáždění akademické obce PF UJEP

Vážené členky, vážení členové akademické obce Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, s radostí Vás zveme na Shromáždění akademické obce, které se bude konat dne 15. listopadu 2023 od 15:00 hodin. Setkání se uskuteční v Purpur...

18. 10. 2023

Informace pro absolventy PF

Vážení absolventi, oznamujeme vám, že si s platností od 23. 10. 2023 můžete na studijním oddělení PF v úředních hodinách vyzvedávat své diplomy (po předložení OP). Pokud si diplom nevyzvednete, budete pozváni na nejbližší promoce PF, které se budou k...