Novinky

9. 11. 2022

Rozšířený provoz v kavárně Kampuska

Pro zajištění občerstvení studentů v kombinované formě studia vyjednalo vedení PF UJEP se zástupci Správy kolejí a menz UJEP nově rozšířený provoz v kavárně Kampuska (v areálu kampusu UJEP) v sobotu ve dnech výuky od 7:00 hod. do 13:00 hod.   ...

7. 11. 2022

Děkanské volno pro studenty PF UJEP

Děkan prof. Škoda vyhlašuje děkanské volno pro studenty PF UJEP v prezenční formě studia: a)      ve středu dne 9. 11. 2022 od 15:00 (studenti a vyučující jsou zváni na shromáždění akademické obce PF UJEP), b)      v pátek dne 18. 11. 2022 (den po st...

5. 11. 2022

Volby zástupců Pedagogické fakulty do Akademického senátu UJEP

Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS UJEP“) vyhlásil v souladu s Čl. 2, odst. 1 Volebního řádu AS UJEP volby zástupců fakult do AS UJEP pro funkční období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. Protokol o výsledku voleb ...

5. 11. 2022

Zápis z hlasování Etické komise

Zápis z hlasování Etické komise PF UJEP – říjen 2022 https://www.pf.ujep.cz/wp-content/uploads/2022/11/Zápis-z-hlasování-EK-PF-UJEP-říjen-2022.pdf

26. 10. 2022

Přednáškový cyklus – Sociologie násilí

Pedagogická fakulta Vás zve na přednáškový cyklus s Mgr. Karlem Bauerem Sociologie násilí anotace Kurz se zabývá všudypřítomným společenským fenoménem násilí. Kurz je zaměřen na základní orientaci v problematice násilí. Především pak na konkrétní ob...

26. 10. 2022

Letní kurz anglického jazyka na Maltě – léto 2023

Dnešním dnem byla vyhlášena výzva k podávání přihlášek na letní kurz anglického jazyka na Maltě v létě 2023 určená pro studenty UJEP. Tento stipendijní pobyt byl UJEP přidělen v rámci mezinárodních smluv formou kvót. Více informací naleznete na https:/...