Novinky

19. 2. 2023

Jsem z PF – fakultní merch

PF MERCH JE TADY! Je k dostání fungl nový merch Pedagogické fakulty UJEP. Zakoupit ho je možné v Univerzitním knihkupectví UJEP na adrese Pasteurova 1, Ústí nad Labem. Otevírací doba je Po-Pá 9:00-17:00. Nepromarni příležitost a vybav se stylovými...

26. 1. 2023

Kandidátní listina pro volbu kandidáta na děkana PF UJEP

Komise pro volbu kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP na funkční období 1.3.2023 -28.2.2027 dne 25. ledna 2023 přijala 4 zalepené obálky dodané předsedovi volební komise prostřednictvím podatelny PF UJEP. Volební komise obálky otevřela a zkontroloval...

12. 1. 2023

Festival otevřených dveří PF UJEP 2023

Vážené uchazečky, vážení uchazeči, vážení studenti, jako každý rok nás i letos čeká Den otevřených dveří PF UJEP, který proběhne 9. 2. 2023. Můžete se těšit na workshopy a přednášky doplněné vedlejším programem v podobě DJ, fotokoutku nebo Piva s vě...

6. 1. 2023

Shromáždění akademické obce 8. února 2023 od 15:00 h

Předsedkyně AS PF UJEP svolává Shromáždění akademické obce PF UJEP na středu dne 8. února. 2023 od 15:00 h v aule Jana Kubisty v budově České mládeže 8. Na programu je představení kandidátů na jmenování děkanem PF UJEP včetně seznámení s jejich volební...

17. 12. 2022

Christmas vs. Vánoce

Pedagogická fakulta Vás zve na Christmas vs. Vánoce v podání MgA. Martina Hollanda, a MA. Anthonyho Laue. Akce se bude konat 20.12.2022 v 17:00 ve Studovně PF UJEP, České mládeže 8   Navazuje koncert Vánoční Panoptikum s Gulášem 3. patro ...