Sportovní instruktorské kurzy IK

11. 10. 2018

Průvodcovská činnost horská PCH 060/2018-50

Akreditace v oblasti sportu: 060/2018-50 ze dne 25.9.2018 Profil absolventa  Cílem je příprava instruktorů, kteří jsou kompetentní ve všech ohledech, vést  turistické akce, ve velehorách neledovcového charakteru, včetně zajištěných cest, tzv. fer...

7. 9. 2018

Instruktor zdravotní tělesné výchovy IZTV 036/2019-50

Akreditace v oblasti sportu 036/2019 ze dne 17. 6. 2019 Charakteristika a cíl vzdělávacího programu Absolvent získá pedagogické, metodické a praktické znalostí v oblasti pohybových aktivit v oblasti posilování a protahování, aerobního zatížení, kompe...

7. 9. 2018

Instruktor skalního lezení ISL 036/2019-50

Akreditace v oblasti sportu 036/2019-50 ze dne 17. 6. 2019 Charakteristika a cíl vzdělávacího programu: Vzdělávací program je zaměřen na výuku specifických dovedností a znalostí v oblasti skalního lezení, které nepokrývá standardní vzdělání v oboru...

7. 9. 2018

Instruktor lezení na umělých stěnách ILUS 036/2019-50

Akreditace v oblasti sportů 036/2019-50 ze dne 17. 6. 2019  Charakteristika a cíl vzdělávacího programu a profil absolventa Vzdělávací program je zaměřen na výuku specifických dovedností a znalostí v oblasti lezení na umělých stěnách, které nepokrývá...