Distanční výuka

Vážené studentky, vážení studenti katedry bohemistiky,

blíží se další semestr v „distančním“ režimu. Stejně jako v říjnu se ani nyní nedá s jistotou říci, kdy a jestli vůbec prezenční výuka začne. Na základě výsledků dotazníků, které v listopadu vyplnila zhruba třetina studentů katedry, jsme proto dospěli k několika změnám, jejichž cílem je zkvalitnit podmínky výuky v letním semestru:

– už v prosinci jsme požádali pracovníky Centra informatiky UJEP, aby všem studentům naší katedry zřídili univerzitní účet Google (jako přístup k platformám, kde se bude odehrávat většina Vašich předmětů); ke vstupu použijte svůj identifikátor studenta, např. (počítač Vás přesměruje na přihlašovací údaje STAGu – heslo je stejné – a jste přihlášeni na licencovaném účtu g.ujep), návod od CI je zde;

– výukové materiály budou vyučující nahrávat na katedrální disk Google Drive (do složky „Distanční výuka – letní semestr“), odkaz na tento disk zašleme všem studentům katedry před začátkem semestru hromadným e-mailem (na tomto disku najdete během prvního výukového týdne pokyny k plnění Vašich disciplín, a to podle jmen vyučujících uvedených v jednotlivých kurzech ve Vašem rozvrhu ve STAGu);

– abychom sjednotili prostředí, v němž výuka probíhá, online přednášky se povedou přednostně přes platformu Google Meet (návod najdete zde, případně obsáhlejší instrukce zde), online výuka se přitom bude konat v čase rozvrhu, aby nedocházelo k jejím překryvům a k rozvrhovým kolizím.

Realizaci distanční výuky kontrolují garanti jednotlivých studijních oborů. S dotazy, které se týkají studia, se proto obracejte na:
– dr. Jiřího Kotena (bakalářské filologické obory; ),
– doc. Patrika Mittera (bakalářský obor Čeština pro média a veřejnou sféru; ),
– doc. Ondřeje Hníka (magisterské obory; ).

Věřím, že za uvedených podmínek bude distanční výuka probíhat smysluplně a že se celkově zkvalitní její průběh. Držme si palce.

PhDr. Václav Jindráček, Ph.D.,
vedoucí katedry bohemistiky