Distanční výuka

Tato stránka bude aktualizována v případě zhoršení epidemiologické situace.

Vážené studentky a studenti,
s ohledem na současnou epidemiologickou situaci, platná nařízení Vlády ČR a pokyny děkana PF UJEP budou vyučující KVK výuku realizovat níže uvedeným způsobem:

Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D. Vzhledem k počtu studentů v jednotlivých studijních skupinách se výuka uskuteční na fakultě formou konzultací, podle rozvrhu uvedeného v IS/STAG
doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. Distanční výuka probíhá na platformě Google Meet. Každý předmět má svůj odkaz, jednotlivé odkazy jsou uvedeny v sylabu předmětu, který je uveřejněný na stránce vyučující.
Mgr. Miloš Makovský, Ph.D. Výuka se uskuteční distančně v čase daném aktuálním rozvrhem prostřednictvím Google Meet:
KVV/4134 Galerijní pedagogika 1 a KVV/4219 Galerijní pedagogika a zprostředkování výtvarné tvorby 1: meet.google.com/pzt-fgvq-rzi
KVV/4411 Galerijní animace 2, KVV/4510 PV Galerijní a muzejní pedagogika 1 a KVV/4620 PV Galerijní animace 2: meet.google.com/zsq-opzj-kvx
KVV/4433 Didaktika výtvarné výchovy 4: meet.google.com/uxz-wutr-vmq
KVV/4025 Zprostředkování výtvarné tvorby 2: meet.google.com/uxj-xciv-nuv
KVV/4151 Galerijní pedagogika 3: meet.google.com/zch-utsx-she
Výuka studentů v kombinované formě studia probíhá distančně v čase daném aktuálním rozvrhem prostřednictvím Google Meet: meet.google.com/xyp-uhja-ren
Mgr. Patricie Pleyerová Výuka se uskuteční distančně, podle rozvrhu, uvedeného ve STAG.

KVV/4903 VK Autorské portfolio: https://meet.google.com/hro-owzg-pvs
KVV/4135 Diplomový seminář 1: https://meet.google.com/uqs-zpkd-euj
KVV/0379 PVK Diplomový seminář
KVV/4431 Diplomový seminář 2
KVV/4618 Diplomový seminář
prof. ak. mal. Jitka Svobodová Výuka se uskuteční na fakultě, podle rozvrhu uvedeného v IS/STAG
prof. JUDr. Vladimír Franz Výuka se uskuteční na fakultě, podle rozvrhu uvedeného v IS/STAG
doc. ak. mal. Margita Titlová Ylovsky
Výuka se uskuteční prostřednictvím emailu.
Studenti své práce dokumentují a posílají na email margita.titlova@ujep.cz (případně se mohou ozvat na mobil 731 263 423).
Studenti mohou fotografie doprovodit textem a vysvětlením (jak chtějí pokračovat atd.).
„Středeční“ studenti budou posílat svoje emaily každou středu, až do odvolání distanční výuky od 10.00 do 16.00 hodin.
„Čtvrteční“ studenti budou posílat svoje emaily každý čtvrtek až do odvolání distanční výuky od 10.00 do 16.00.
V každém zaslaném mailu studenti uvedou své celé jméno a číslo – hodiny výuky.
Studenti kteří potřebují konzultace – pro bakalářské práce nebo magisterské práce mohou využít středy i čtvrtky, nebo je možné si domluvit jiný termín konzultací.
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D. Výuka se uskutečňuje pravidelně v čase rozvrhu online na adrese e-vyuka.fud.ujep.cz, kam se studenti hlásí jako do STAGu, mají zde uloženy studijní materiály a probíhají zde i konzultace.
Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D. Výuka bude probíhat on-line na platformě google meet v čase daném aktuálním rozvrhem a sylabem. Do on-line výuky ve formě videokonferencí se studenti přihlašují prostřednictvím odkazu:
KVK/4116: meet.google.com/kvg-refv-kzf
KVK/4027: meet.google.com/tjs-vaoa-rds
KVK/4157: meet.google.com/tjs-vaoa-rds
KVK/4911: meet.google.com/tjs-vaoa-rds
Konzultační hodiny budou probíhat on-line na platformě google meet v daných časech. Do konzultací se studenti přihlašují prostřednictvím odkazu:
Konzultace pondělí (9.00–10.00): meet.google.com/pcw-bwkd-itr
Konzultace středa (9.00–11.00): meet.google.com/uxm-uvcr-sfx
Mgr. Klára Mezihoráková, Ph.D. Po dobu omezení výuky budou přednášky probíhat on-line přes Google Meet: meet.google.com/kph-cydd-nyb
Kód: kph-cydd-nyb
PhDr. Iva Mladičová, Ph.D. Výuka bude probíhat online formou prostřednictvím Google Meet v časech daných rozvrhem od 15. 2. do odvolání (odkazy k přihlášení do online přednášky studenti obdrží e-mailem). Po každé přednášce budou studentům poskytnuty prezentace (zaslány e-mailem na adresy uvedené v systému STAG).
KVV/4109, KVV/4206, KVV/4021 – DĚJINY MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ 2;
KVV/4147, KVV/4227 – KONTEXTY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 2;
KVV/4432 – KONTEXTY VIZUÁLNÍHO UMĚNÍ 4;
KVV/4532 – VYBRANÉ KONTEXTY DĚJIN UMĚNÍ 2;
KVV/4459 – KONTEXTY VIZUÁLNÍHO UMĚNÍ (kombinované studium) 10. 4.
KONZULTAČNÍ HODINY (v období online formy výuky): Studenti mohou průběžně zasílat dotazy e-mailovou formou, konzultace budou řešeny individuálně.
Mgr. et MgA. Dagmar Myšáková, Ph.D. Výuka probíhá online v čase daném aktuálním rozvrhem. Studentům jsou poskytovány materiály k výuce v podobě prezentací a odborných textů. Aktuální požadavky a více informací k realizaci výuky jsou součástí sylabů.
Do online výuky ve formě videokonferencí se studenti přihlašují prostřednictvím odkazu:
KVV/4148 Prezentace uměleckého díla 2, KVV/0386 VK Kurátorský projekt 2 a KVV/4413 PV Kurátorský projekt 1meet.google.com/btm-yttr-sok
KVV/4150 Umělecko-kritický seminářmeet.google.com/btm-yttr-sok

KVV/4409 Didaktika výtvarné výchovy 2 a KVV/4507 Didaktika výtvarné výchovy pro ZŠ 2meet.google.com/bza-bjek-rpg
KVV/4429 a KVV/4615 Teorie výtvarné výchovy 4meet.google.com/kcq-jcch-xoo
KVV/4037 Kurátorský projektmeet.google.com/rjz-jpch-gdz
KVV/4115 a KVV/4210 Metodologie pedagogiky umění 1meet.google.com/hhd-bick-jew

KVV/4456 Didaktika výtvarné výchovy 2 (kombinované studium): meet.google.com/zhi-zbbj-txh
KVV/4466 PV Kurátorský projekt 1 (kombinované studium): meet.google.com/auj-fydw-kxn
V případě změny jsou studenti včas informováni e-mailem.
MgA. Jan Prošek, Ph.D. Výuka bude probíhat na platformě google meet. Výuka probíhá online v čase daném aktuálním rozvrhem formou konzultací. Konzultace jsou závislé na tvorbě studenta a jeho zpracování zadaného tématu, které navazuje na témata v sylabech zveřejněných ve Stagu pod kódem předmětu.Do online výuky ve formě videokonferencí se studenti přihlašují prostřednictvím odkazu:
KVV/4129: meet.google.com/uar-odfq-bcr
KVV/4430 a KVV/4505: meet.google.com/zts-eioh-azj
KVV/4113 a KVV/4218: meet.google.com/xwk-avzz-dwd
Mgr. Jana Merhautová Výuka se uskuteční blokově, mimo PF UJEP
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. et Ph.D. Výuka se uskuteční blokově,termíny budou upřesněny
Mgr. Irena Carkovová Výuka je realizována prostřednictvím Google Meet, odkazy a materiály jsou studentům zasílány přes email.
MgA. Šárka Jírová Výuka probíhá online v čase daném aktuálním rozvrhem, realizována je prostřednictvím Google Meet: https://meet.google.com/fzr-samw-asj
Mgr. et MgA. Jan Krombholz Výuka probíhá distančně formou online konzultací se sdílenými pracovními plochami.
Mgr. et MgA. Tereza Voštová Výuka je realizována distančně prostřednictvím online spojení přes Google Meet či Skype. Odkazy, materiály a požadavky na přípravu vlastních materiálů pro realizaci praktických cvičení během výuky jsou zasílány studentům na e-mail nebo vkládány do sdíleného souboru na Google Disku.