10. Mezinárodní konference psychomotoriky

  • datum: 13 - 14. březen
  • místo: Pedagogická fakulta UJEP
  • formát: katedra psychologie