Doc. PhDr. Václav Bělík, Ph.D.: Rizika ve virtuálním prostředí pro děti

  • datum: 29. duben
  • místo: Pedagogická fakulta UJEP
  • formát: pro veřejnost