Doc. Jakub Češka (Katedra elektronické kultury a sémiotiky FHS UK): Bohumil Hrabal: autor v množném čísle. Proměny četby a hodnocení Hrabalova díla v čase

  • datum: 3. duben 15:30
  • místo: učebna 440
  • formát: Doktorský seminář / přednáška pro studenty magisterského a bakalářského studia.