Doc. Jakub Češka (Katedra elektronické kultury a sémiotiky FHS UK): Bohumil Hrabal: autor v množném čísle. Proměny četby a hodnocení Hrabalova díla v čase