Mezinárodní den učitelů — oslavy

  • datum: 5. říjen
  • místo: Pedagogická fakulta UJEP
  • formát: celofakultní