Přednáška PhDr. Františka Čajky, Ph.D., Staroslověnština na Velké Moravě a v raně středověkých Čechách

  • datum: 27. březen 15:00
  • místo: místnost CN-440
  • formát: Přednáška pro doktorandy, studenty magisterského a bakalářského studia a veřejnost.
  • pořadatel: Jazykovědné sdružení ČR