Silent pajda 2.0 aneb prváci, vítejte!

  • datum: 10. říjen
  • místo: Pedagogická fakulta UJEP
  • formát: celofakultní