Farní charita Česká Lípa

    Pra­cov­ní poz­ice sociál­ního pra­cov­ní­ka v Klub Koule — Nízko­pra­hové zařízení pro děti a mládež. Více infor­ma­cí v inz­erá­tu.