Nabídka brigády – Krajská nemocnice (Liberec)

  Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie Krajské nemocnice Liberec, a.s.

  Školní ulice 430, Liberec 5, 460 05 (Králův háj)

  Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie Krajské nemocnice Liberec nabízí studentům vysokých škol humanitního zaměření získání odborné praxe v oblasti pedagogiky volného času nebo logopedie na období letních prázdnin v roce 2020.

  Praxe je vhodná pro studenty pedagogiky, psychologie a logopedie. Náplní práce je tvorba a vedení volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a dospívající, kteří jsou hospitalizovaní na lůžku dětského psychiatrického oddělení. U studentů oceníme zájem o oblast pedagogiky volného času, zkušenost s vedením dětského kolektivu, samostatnou schopnost tvorby programu pro děti a dospívající. Studenti logopedie mohou vést vlastní logopedické kroužky.

  Stáž může studentům přinést zkušenosti se samostatným vedením dětí a dospívajících, rozšířit teoretické znalosti získané při studiu o praktické dovednosti a smysluplně naplnit předepsané množství stáží během vysokoškolského studia.

  Práce je honorovaná, délka praxe se odvíjí od časových možností studenta. Součástí absolvované praxe je potvrzení odpracovaných hodin příslušným odborným garantem (klinický psycholog). Po dobu absolvování práce je možné zajistit v prostorách oddělení dětské psychiatrie ubytování.

  Termíny prázdninových pobytů:

  1. července – 21. července 2020

  22. července – 11. srpna 2020

  12. srpna – 28. srpna 2020

  Pro bližší informace a rezervaci odborné praxe je možné kontaktovat vrchní sestru oddělení Mgr. Blanku Stárkovou: blanka.starkova@nemlib.cz, 725308858