Nabídka práce – asistent/asistentka českého jazyka do škol v Sasku

    MŠMT ve spolupráci s Ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko vypisuje výběrové řízení na stipendijní místa pro asistentky/asistenty českého jazyka do škol v Sasku.

    Uzávěrka pro přijímání elektronicky i poštou zaslaných přihlášek je prodloužena do 30. dubna 2019.

    O tato místa se mohou ucházet čerství absolventi pedagogických fakult nebo studenti posledního ročníku těchto fakult (v době nástupu již ukončené studium), kteří studovali s dobrými studijními výsledky. Vítána je aprobace český jazyk – německý jazyk nebo studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ se znalostí německého jazyka.

    Asistentky/asistenti by pomáhaly/i při výuce češtiny na saských školách, které jsou vesměs v místech poblíž hranic mezi ČR a Německem (gymnázia v Žitavě a okolí, základní školy v Drážďanech, Žitavě a okolí) a další..

    Vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři se zasílají spolu s dalšími podklady poštou na adresu MŠMT. Podrobné informace včetně formuláře přihlášky jsou zveřejněny zde: https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/pro-ucitele-nj/.