Nabídka práce – speciální pedagog (Jirkov)

    1. ZŠ v Jirkově hledá od září na 0,5 úvazku na 24 měsíců speciálního pedagoga.
    Musí jít o absolventa magisterského stupně studia jednooborové speciální pedagogiky (tedy třeba našeho studijního oboru Speciální pedagogika – poradenství) nebo absolventa min. 350 hodinového kurzu CŽV.

    Škola nabízí možnost zařazení do 12. platové třídy.
    Kontakt na ředitelku školy: Markéta Kollárová, e-mail marketa.kollarova@seznam.cz, telefon 608262331.