Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem

  Pra­cov­iště ZŠ: Fügnero­va 22, 400 04 Trmice

  Hledáme učitele na 2. stu­peň ZŠ. Aprobace přírodopis, dějepis, cizí jazyky. Možnost sníženého úvazku.

  Mgr. Pavel Caita­ml – 475 669 151, 721 500 391,

  – ředi­tel školy

  Mgr. Rad­ka Vaverová – 475 620 301, 778 499 337,

  – zás­tupce ředitele pro zák­lad­ní a speciál­ní školství