Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2

    ZŠ Sloven­ská 27, Pra­ha 2 při­jme učitele/ku I. Stup­ně, nást­up od 1. 2. 2018.

    Možnost uby­tování, popř. možnost služeb­ního bytu.

    Živ­o­topisy zasíle­jte na e-mail