Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

    Při­jmeme učitelku, učitele II. st. ZŠ  – MĚLNÍK

    Učitelku, učitele II. st., nejlépe ČJ, NJ, D (není podm.) při­jme ZŠ J. Matiegky Měl­ník od 1. 2. 2019. Absol­vent či stu­dent PF vítán. Požadu­jeme autoritu u žáků. Nabízíme per­spek­tivní trvalé zaměst­nání (nejde o zást­up), kreativní kolek­tiv, pod­poru vedení.

    Živ­o­topis zašlete na

    . Tel.: 315 62 30 15, 602 15 91 91.