ZŠ Pečky

    Zák­lad­ní ško­la Pečky, okres Kolín (www.zspecky.cz) shání pro škol­ní rok 2019/2020 kval­i­fiko­vané učitele násle­du­jících aprobací : matem­ati­ka, fyzi­ka, český jazyk a anglický jazyk. V pří­padě záj­mu zasíle­jte nabíd­ky a živ­o­topisy na mail