Český jazyk pro média a veřejnou sféru

Obor Český jazyk pro média a veřejnou sféru jde ruku v ruce s praxí. Studentům proto naše katedra nabízí možnost stáží ve všech typech médií od rozhlasu, televize až po noviny. Žádanými jsou zejména Česká televize, Český rozhlas nebo Ústecký deník. Díky dobrým zkušenostem a výsledkům mnoho studentů následně s redakcemi spolupracuje dlouhodobě. Jejich tvorba často přesahuje hranice města a regionu. Pro publikaci svých tematických článků, rozhovorů nebo povídek dostávají studenti prostor v univerzitním časopisu Silverius.

Proč jsem se rozhodl/a studovat právě obor ČJ pro média a veřejnou sféru? 

Barbora Slámová, 3. ročník
Původně jsem chtěla studovat Český jazyk a literaturu jednoobor, nakonec jsem zvolila obor, který kombinuje češtinu s mediálními předměty. Jedním z důvodů mého rozhodnutí byly lepší možnosti uplatnění na trhu práce. Baví mě, že studium není jen o sezení v posluchárnách, ale především o praxi. Škola mi dává šanci vyzkoušet si práci v tisku, televizi nebo rádiu už při studiu, a to mě na ní baví nejvíc. Příležitostí pro studenty je tu mnoho, stačí jen chtít!

 

Milan Danda, 3. ročník
  Vždycky mě bavil mluvený projev, proto jsem si vybral tenhle obor. Během studia Češtiny v médiích jsem měl příležitost absolvovat dvouměsíční stáž v České televizi, díky které jsem získal skvělé zkušenosti v terénu a mohl se učit od profesionálů. Teoretické znalosti nabyté ve škole v současnosti uplatňuji při moderování společenských akcí. Zatím nevím, kam mě vítr po studiu zavane, ale určitě mám dobrý základ pro práci v médiích všeho druhu.

 

Anna Dolanská, 3. ročník
Chtěla jsem se stát novinářkou, protože mě vždycky bavilo psaní. Po pár měsících studia jsem zjistila, že spíš než psaní mě baví mluvený projev. Ten jsem měla možnost si vyzkoušet v praxi na stážích v ČRo a ČT. Navíc je snadné vyjet do zahraničí s programem Erasmus+, čehož jsem využila a strávila nezapomenutelný půlrok v Polsku. Kromě (nečekaně) kvalitního vzdělání mi tento obor dal i nerozlučná přátelství a určitě budu na UJEPu pokračovat i v magisterském studiu.

 

Petra Kříženecká, 3. ročník
Už na střední škole jsem začala navštěvovat seminář mediální výchovy, jehož obsah i styl výuky mě okamžitě zaujaly. Zároveň mě vždy bavily hodiny českého jazyka, a proto byl pro mě výběr oboru Čeština v médiích jasnou volbou. Amatérsky se také věnuji divadlu, a díky seminářům zaměřeným na mluvený projev, se mohu zlepšovat i v této oblasti. Studium tohoto oboru nabízí i spoustu možností praxe. Právě díky studiu mohu působit jako zprávařka na regionální stanici Českého rozhlasu, což bylo vždy mým přáním.

 

Tereza Fivebrová, 3. ročník
Byla jednou jedna malá holka z Mostu, a protože už na základní škole měla ráda český jazyk, často si hrála na moderátorku zpráv a počasí. Doma, na chatě, na dovolených, zkrátka kdekoliv. Jenže ta malá holka najednou vyrostla a měla před sebou důležité rozhodnutí. To ji nakonec zavedlo ke studiu českého jazyka v médiích. Na něm se jí nejvíc líbí, že poznává nejen teorii, ale především i praxi, kterou už od druhého ročníku (díky školní exkurzi) využívá při práci zprávařky v Českém rozhlase Sever a v současné době už i při práci redaktorky v regionální televizi. Právě díky praktickým předmětům, který obor ČJMVS nabízí, práci zvládá snadněji a její dětský sen se mění v realitu.

 

Tereza Sajdlová, 3. ročník
Obor mi dal teoretické vědomosti, které můžu aplikovat v praxi. Podle mě jdou tyhle věci ruku v ruce. Mohla jsem stát u zrodu knížky „Díky, že jsem“, pomáhala jsem s průzkumem trhu, s některými PR texty i s jejich vizuální stránkou, mám také příležitost psát do univerzitního časopisu Silverius a zpravodajské články do Ústeckého deníku. Tenhle systém je na ústecké univerzitě skvělý, myslím si, že tolik praktických dovedností jako během zdejšího studia češtiny v médiích bych jinde určitě nenasbírala.

 

Proč je obor ČJ pro média a veřejnou sféru (ČJMVS) důležitý?

doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. děkan PF UJEP
Mediální sféra a obecně veřejný prostor jsou oblasti, které by neměly stát mimo okraj zájmu pedagogických fakult. Obecná kultivace veřejné komunikace se stává čím dál naléhavějším problémem. Proto jsem rád, že je naše fakulta v tomto progresivní a studijní obor ČJMVS uchazečům o studium nabízí. Do budoucna plánujeme další rozvoj tohoto oboru, přičemž chceme více posílit výchovný aspekt takto zaměřeného studia, což je v souladu s posláním naší pedagogické fakulty.

 

Mgr. Michal Schuster, MBA. (vyučující a doktorand KBO PF UJEP; bývalý reportér a moderátor zpravodajských pořadů ČT a bývalý mluvčí vlády)
Současná intenzita a soustavnost působení zpravodajství a publicistiky, ať už v televizi, v rozhlase nebo v tisku, sehrávají významnou roli v našem jazykovém povědomí. Mediální komunikáty působí na vytváření jazykové kultury národa – média jsou jazykovými a řečovými vzory pro čtenáře, posluchače a diváky. Přitom však ani mnozí mediální pracovníci si tuto svou velkou odpovědnost neuvědomují. Studenti získávají během tříletého bakalářského studia vedle jazykové a řečové kompetence i kritické myšlení a mediální gramotnost – zásadní dovednosti pro orientaci v současném světě. Naučí se kriticky přijímat informace z médií, analyzovat a vyhodnocovat je, dále pracovat se zdroji informací a pochopit obsah mediálních sdělení. A tím se bránit proti šiřitelům moderní propagandy a dezinformací.

 

Mgr. Kristián Šujan (vyučující a doktorand KBO PF UJEP; redaktor univerzitního časopisu Silverius, krajský redaktor Ústeckého deníku)
Severní Čechy nebyly v povědomí veřejnosti nikdy vnímány příliš pozitivně. Vraždy, korupční skandály, vyloučené lokality…, to jsou jen některá témata, která se lidem při vyslovení Ústeckého kraje vybaví. Při bližším pohledu ovšem zjistíme, že ten „přehlížený“ kraj je plný sebevědomých měst s bohatou historií, krásnou přírodou, ale současně i nezaměnitelným místem k životu. Nabízí kulturu, sportovní zázemí a v neposlední řadě, v krajském Ústí nad Labem, i kvalitní univerzitní vzdělání. Naše univerzita totiž vychovává odborníky v ojedinělých oborech a jedním z nich je právě i ČJMVS, jenž kombinuje teoretické poznatky z bohemistiky a mediální komunikace spolu s praktickými dovednostmi. Studentům od začátku 1. ročníku nabízíme stáže ve všech typech médií, pomáháme jim s vlastní tvůrčí činností i profesním růstem. Redaktoři v novinách, copywriteři u PR společností, zprávaři v radiu, reportéři v televizi…, ti všichni prošli naším studiem. Troufám si tvrdit, že tolik autentických zkušeností v nelehkém, ale vysoce inspirativním prostředí severních Čech nikde jinde už nezískají. Mnozí zůstávají pracovat v kraji, jiní odcházejí za další kariérou v médiích jinam. Společné mají to, že přispívají k profesionalitě českého mediálního prostoru. Proto je tento obor tak důležitý. Buďte součástí naší katedry i vy! 

 

Z tvorby našich studentů:

Reportáž Anny Dolanské (3. ročník) pro Českou televizi

HIKOvky v duchcovském muzeu

Pamatujete na retro kočárky HIKOvky? V Muzeu města Duchcova je teď do konce prázdnin vystavuje také sběratelka Hana Müllerová. Ta jich má na svém kontě už přes 400.

Zveřejnil(a) ČT Severovýchod dne Úterý 10. července 2018

 

Práce studentky Barbory Slámové (3. ročník):

Magazín PF UJEP Activum, říjen 2018

Kadaňské noviny, 6. 9. 2018

Kadaňské noviny, 4. 10. 2018