Katedra výchov uměním

Katedra  výchov  uměním  zahrnuje  tři  základní  oblasti  estetické  výchovy:  výtvarnou,  hudební a  dramatickou. Pedagogové této katedry připravují studenty oborů Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství pro mateřské školy a Pracovník pro volný čas k aplikovatelnosti těchto estetických oblastí v praxi. Základním principem výuky je integrace teoretických východisek a pedagogické praxe s ohledem na věková a individuální specifika dítěte předškolního a mladšího školního věku. Nezbytnou součástí výuky jsou odborné kurzy a exkurze v příslušné estetické oblasti, workshopy a pracovní dílny. Důraz je kladen rovněž na výstupy v podobě studentských prací a aktivit, které jsou zveřejňovány formou výstav a koncertů.