PhDr. Jakub Kacar, DiS., Ph.D.

 • odborný asistent KHV PF
 • -
 • Pracoviště: České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem
 • Místnost: CS-438
 • Telefon: +420 475 283 324
 • E-mail:

Konzultační hodiny LS 2023/2024

zkouškové období

ČT          9:00 - 11:00 

Vždy po předchozí domluvě.

   
   
 

Vzdělání:

 • PF UJEP: HV – jednooborové – Bc., HV pro ZŠ, SŠ a ZUŠ – Mgr., Hudební teorie a pedagogika
 • Konzervatoř Teplice – obor viola – Mgr. Karel Untermüller – DiS.
 • Rekvalifikační studium – operátor zvukové techniky

Funkce na KHV:

 • Odborný asistent

Odborné zaměření na KHV:

 • Hudební technologie
 • Notační programy
 • Úpravy skladeb
 • Didaktika HV
 • Hudební nauka

Pracovní zkušenosti:

 • 2014 – dosud: ZUŠ Litoměřice – učitel oborů housle, viola, pěvecký sbor, elektronické zpracování hudby, hudební nauka
 • 2012 – dosud – lektor Společnosti pro hudební výchovu ČR
 • 2017 – dosud – lektor NIDV
 • 2019 – dosud – lektor Česká filharmonie

Vědecká a umělecká činnost:

 • Metodika práce s boomwhackers
 • Umělecký vedoucí vokální skupiny Appendix, umělecký vedoucí DPS Hlásek Litoměřice
 • Autor projektu „Play with Me“
 • Organizátor hudebně výchovné konference HV pro 3. tisíciletí
 • Kvalifikační práce: „Vokální úpravy skladeb pro zpěv acapella“, „Využití Boomwhackers ve výuce hudební výchovy“
 • Název disertační práce: „Didaktická hra v hudební výchově“
 • Kapitola ve vysokoškolské učebnici: Interpretácia hudby v predmetě hudobná nauka 1 – Hudební formy v přirovnáních jako pomůcka k jejich pochopení, ISBN: 978 – 80 – 558 – 1242 – 7