PaedDr. Jan Prchal

  • odborný asistent KHV PF
  • -
  • Pracoviště: České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem
  • Místnost: CS-438
  • Mobil: +420 475 283 324
  • E-mail:

Konzultační hodiny LS 2023/2024

zkouškové období

ÚT     11:00 - 13:00

Vždy po předchozí domluvě.

Možnost on-line ÚT celý den po předchozí domluvě na e-mailu: renetamusic@seznam.cz

 

 
 
 
   
 
   
   
   

Narozen: 1957
Vzdělání:

Gymnázium v Poděbradech (1977)

Pedagogická fakulta v Ústí n. Labem (1977/1982 R – HV), Pedagogická fakulta v Ústí n. Labem státní rigorózní zkouška v oboru teorie vyučování hudební výchově (PaedDr.)

PF UK Praha (1997 - atestace v oboru učitelství HV)

Odborné zaměření na KHV:

Úpravy skladeb pro školní praxi

Instrumentální soubor

Práce s notačním programem

Členství v institucích:

Předseda Společnosti pro hudební výchovu České republiky
Lektor Společnosti pro hudební výchovu České republiky
Zástupce ředitele ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec
Členem mezirezortní komise MŠMT ČR a MK ČR (2002-2005)
V libereckém rádiu Dobrý den! pořad o regionální kultuře U nás se vyhrává (od 2008 / týdně)

Závažná publikační činnost:

Učebnice, učební texty:

-         Kapitoly z hudební nauky – TU Liberec, 1993, skripta

-         Populární hudba ve škole – Muzikservis Praha 1998, učebnice HV, doložka MŠMT

-         Populární hudba ve škole – zpíváme a hrajeme (společně s J. Holubcem) – Muzikservis Praha 1999, učebnice HV, doložka MŠMT

-         My pozor dáme a nejen posloucháme (přípěvky v učebnici J. Herdena), Scientia  Praha 1997, učebnice HV, doložka MŠMT

-         Úpravy pro školní soubory -  UK Praha, 2001 (společně s J. Herdenem)

-         Populární hudba ve škole – Reneta Music Liberec, 2007, učebnice HV – reedice, rozšířené vydání

-         Populární hudba ve škole – zpíváme a hrajeme (společně s J. Holubcem) - Reneta Music Liberec, 2010, učebnice HV – reedice, rozšířené vydání

-         Nebojme se klasiky ! (společně s J. Holubcem) – Bärenreiter Praha, 2007 – učebnice HV

Články, partitury ve sbornících:

-         Články v časopise Hudební výchova, Talent, Harmonie
-         Příspěvek ve sborníku Populární hudba v hudební výchově – PF UK Praha, 2001
-         Metodické práce pro hudebněvýchovnou praxi v rámci působení metodika HV okresu Liberec
-         Metodické práce pro hudebněvýchovnou praxi v rámci lektorské činnosti po celé republice

-         trad. – P. Simon – El condor pasa
In: J. Holubec - J. Prchal
Moderní populární hudba ve škole. Zpíváme a hrajeme.
partitura
Muzikservis Praha 1999, ISBN 99-580607-24, str. 53

-         L. Bernstein - America
In: J. Holubec - J. Prchal
Moderní populární hudba ve škole. Zpíváme a hrajeme.
partitura
Muzikservis Praha 1999, ISBN 99-580607-24, str. 43

-         B. Dylan – Knockin´ On Heavens Door
In: J. Holubec - J. Prchal
Moderní populární hudba ve škole. Zpíváme a hrajeme.
partitura
Muzikservis Praha 1999, ISBN 99-580607-24, str. 62

-         G. Gerswin – I Got Rhythm
In: J. Holubec - J. Prchal
Moderní populární hudba ve škole. Zpíváme a hrajeme.
partitura
Muzikservis Praha 1999, ISBN 99-580607-24, str. 63

-         G. Kinglsey - Popcorn
In: J. Herden - Úpravy pro školní soubory -  UK Praha, 2001
partitura
UK Praha 2001, ISBN 80-7290-052-8, str. 161

-         G. Gershwin – Oh, Lady Be Good
In: J. Herden - Úpravy pro školní soubory -  UK Praha, 2001
partitura
UK Praha 2001, ISBN 80-7290-052-8, str. 151

-         S. Joplin – The Entertainer
In: J. Herden - Úpravy pro školní soubory -  UK Praha, 2001
partitura
UK Praha 2001, ISBN 80-7290-052-8, str. 142

-         A.L. Webber – Jesus Christ Superstar - medley
In: J. Herden - Úpravy pro školní soubory -  UK Praha, 2001
partitura
UK Praha 2001, ISBN 80-7290-052-8, str. 116

-         J.Dowland – Chorea Anglica
In: J. Herden - Úpravy pro školní soubory -  UK Praha, 2001
partitura
UK Praha 2001, ISBN 80-7290-052-8, str. 109

-         H. Purcell – Rondeau
In: J. Herden - Úpravy pro školní soubory -  UK Praha, 2001
partitura
UK Praha 2001, ISBN 80-7290-052-8, str. 105

-         A. Vivaldi – Jaro – I. věta

-         In: J. Holubec - J. Prchal – V. Reitererová
Nebojme se klasiky!
partitura
Bärenreiter Praha 2007, ISMN M-2601-0403-7, str. 8

- J. Haydn –  Symfonie č.94 G dur S úderem kotlů – II. věta Andante

-  In: J. Holubec - J. Prchal – V. Reitererová
Nebojme se klasiky!
partitura
Bärenreiter Praha 2007, ISMN M-2601-0403-7, str. 20

-  A. Dvořák  –  Symfonie č.9 e moll Z Nového světa – II. věta Largo

-  In: J. Holubec - J. Prchal – V. Reitererová
Nebojme se klasiky!
partitura
Bärenreiter Praha 2007, ISMN M-2601-0403-7, str. 48

Současné publikační, vědecké a jiné záměry:

Příprava 23. letní školy hudební výchovy 2012

Projekt s Milošem Dvořáčkem – Drum In ve škole

viz. samostatné heslo Český hudební slovník osob a institucí

KHV/4179,4346,
Dějiny české nonartificiální hudby,

Učebna CS-322


KHV/4064,
Úpravy skladeb III.,

Učebna CS-324


KHV/4214, 4357,
Hudebně informační technologie,

Učebna CS-322