prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.

 • profesor KHV PF
 • -
 • Pracoviště: České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem
 • Místnost: CS-438
 • Telefon: +420 475 283 324
 • E-mail:
 

 

 

 

Konzultační hodiny LS 2023/2024

zkouškové období

PO       9:00 - 11:00

ÚT        9:00 - 10:00

Konzultace vždy po předchozí domluvě.

   
 

Vzdělání:

Gymnázium Turnov                                  1974-1978

Pedagogická fakulta Ústí n. L.                  ruský jazyk- hudební výchova, učitelství pro střední školy (1978-83)

Hudební fakulta AMU v Praze                  obor Hudební teorie- postgraduální studium (1992-1994)

Hudební fakulta AMU v Praze                  obor Hudební teorie- doktorské studium (1997-2002)

Praxe:

Katedra hudební výchovy PF UJEP          1984- dosud

Katedra primárního vzdělávání FP TUL     2006- dosud

Konzervatoř Teplice                                   1990- 1995; 2001-2006 (pedagog, sbormistr)

Katedra Hv  PedF UK Praha                     1993- 1994

Freie Waldorfschule Mannheim (SRN)      1995- 1996 (pedagog, sbormistr)

Gymnázium Děčín                                     1996- 2000 (ředitel; rozšířená výuka hudební výchovy))

Habilitační a profesorské řízení:

Docent                                                        2002      PF UJEP               obor Hudební teorie a pedagogika

Profesor                                                      2008      UJEP                     obor Hudební teorie a pedagogika

Garant oboru:

Hudební teorie a pedagogika (7501V005 / 0)

Učitelství hudební výchovy pro střední školy (7504T072 / 0)

Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a ZUŠ (7504T297 / 0)

Členství v oborových a vědeckých radách:

předseda Oborové rady doktorského studia        PF UJEP (hudební teorie a pedagogika)

člen Oborové rady doktorského studia                PedF UP Olomouc (hudební teorie a pedagogika)

člen Oborové rady doktorského studia                Hudební fakulta AMU v Praze (hudební teorie)

člen Vědecké rady PF UJEP                                2019- dosud

člen Vědecké rady PF JU České Budějovice       2008- 2022

Členství a funkce v dalších organizacích:

místopředseda Společnosti pro hudební výchovu ČR    2009- 2022

lektor Společnosti pro hudební výchovu ČR

člen Umělecké rady mezinárodního sborového festivalu Canzo Mediterrania (Barcelona, Španělsko)

člen mezinárodní poroty festivalu Canzo Mediterrania (Barcelona, Španělsko)

člen Klubu didaktiků při České filharmonii

člen redakční rady časopisu Aura Musica  (UJEP)

předseda organizačního výboru mezinárodních konferencí Cantus choralis

(od roku 1999, dále 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021)

člen Královské české hudební společnosti

Členství v komisích:

předseda zkušební komise pro obhajoby disertačních prací a státní doktorské zkoušky oboru Hudební teorie a pedagogika (PF UJEP)

člen zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací oboru Hudební teorie (Hudební fakulta AMU Praha)

člen zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací oboru Hudební teorie a pedagogika (PedF UK Praha, PedF UP Olomouc)

člen ediční komise PF UJEP

Školitel studentů doktorského studia (obhájené disertace)

Jan Holec- Poslech hudby ve výuce hudební výchovy (obhájeno 2008)

Václav Krahulík- Impresionistické a atonální tendence v hudbě F. Liszta- anticipace harmonických jevů 20. století (obhájeno 2009)

Luboš Hána- Nonartificiální hudba v úpravách pro sborový zpěv (obhájeno 2010)

Jana Konvalinková- Hudba a hudební výchova z pohledu waldorfské pedagogiky a antroposofie (obhájeno 2011)

Olena Janočková- Výzkum hudebního vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Analýza zkušeností pedagogů z českého a zahraničního prostředí (obhájeno 2020)

Ernesto Javier Beltrán- Scale chord theory in modern harmony for Latin musical styles reharmonization in elementary art school ensemble arrangements (obhájeno 2021)

Vladimír Novotný- Práce s kytarovými orchestry, umělecká a pedagogická kreativita dirigenta (obhájeno 2022)

Působení v zahraničí (výběr):

 • Freie Waldorfschule Mannheim, Německo (pedagog, sbormistr) 1994-1995
 • State University of New York, College Cortland, USA
 • koncertní zájezd sboru UJEP Chorea academica (1998)
 • hostující dirigent- umělecká spolupráce s pěveckým sborem State University NY, (2004)
 • Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Banská Bystrica- Erasmus 2010, 2012, 2014
 • Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Banská Bystrica, člen organizačního výboru sympozia Cantus choralis Slovaca (2010, 2012, 2014)
 • Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta- Erasmus 2013
 • Universidad Autonóma Mexicana- Iztapalapa, Ciudad de México- umělecká spolupráce-2015
 • Colegio Interlaken, Tlalnepantla, México- hostující sbormistr (Los niňos cantores del Estado de México)-2011, 2015, 2016
 • Shangai  Conservatory of Music, Čína (hostující profesor-téma: Česká hudební pedagogika)- 2018
 • Pěvecký sbor Suasí, Chía- Kolumbie, umělecká spolupráce 2018, Kolumbie
 • Chorwelten – festival sborového umění, Chemnitz (SRN)- porotce, lektor 2022
 • Působení v mezinárodních porotách sborových soutěží:  Slovensko, Španělsko, Německo
 • Kolumbie 2023- dirigent- česká sborová tvorba v podání kolumbijských sborů

Koncertní činnost v České republice:

Koncerty se Smíšeným sborem Pedagogické fakulty Ústí nad Labem, se sborem UJEP Chorea academica, s Děčínským pěveckým sborem, s orchestrem Big Band Bonit a dalšímu tělesy. Umělecká spolupráce se Severočeskou filharmonií Teplice, se sborem a orchestrem Severočeského divadla v Ústí n. L., s orchestrem Konzervatoře v Teplicích a dalšími soubory a sólisty (J. Koubková, K Zich, Spirituál kvintet apod.)

Koncertní činnost v zahraničí:

(sbormistr Smíšeného sboru PF Ústí nad Labem, univerzitního sboru Chorea academica, Děčínského pěveckého sboru, dirigent orchestru Společnosti pro hudební výchovu ČR):

USA, Mexiko, Kolumbie, Německo, Polsko, Švédsko, Malta, Maďarsko, Belgie, Nizozemsko, Slovensko, Chorvatsko, Francie, Velká Británie, Irsko, Španělsko, Švýcarsko, Litva, Dánsko, Rakousko, Itálie.

Ocenění na UJEP:

Cena rektora UJEP za uměleckou činnost            2014

Cena děkana PF za uměleckou činnost                2019

Výběr z publikační a umělecké činnosti:

HOLUBEC, J. – Česká hudební teorie 20. století (sondy do stěžejních disciplín). Acta universitatis 103, Studia Musica, UJEP Ústí n. L. 2004, ISBN 80-7044-619-6 (228 str.)

HOLUBEC, J., PRCHAL, Jan, REITERREROVÁ V. – Nebojme se klasiky. Editio Bärenreiter Praha 2006 – (90 str. bez notových partů), H 7888, ISMN M-2601 0399-3

HOLUBEC, J. Toru Takemitsu: Větrný kůň-Kaze no uma (analýza sborového cyklu) - habilitační práce (v rukopise)

HOLUBEC, J. Voděnka studená. (partitura) In: Hudební nástroje 6/83, XX. ročník, ISSN 0323-1283, str. 224

HOLUBEC, J. Jedou huláni. (partitura) In: Hudební nástroje 1/ 90 XXVII ročník, ISSN 0323-1283, str. 21

HOLUBEC, J. Tříhlasé ženské sbory. In: Náměty pro učitele hudební výchovy, ISBN 80-7044-091-0, Acta universitatis, 1994, str. 68-74

HOLUBEC, J., PRCHAL, J. Moderní populární hudba ve škole. Zpíváme a hrajeme.
Muzikservis Praha 1999, ISBN 99-580607-24 (celkem 87 str.)

HOLUBEC, J. W. A. Mozart – Ein Mädchen oder Weibchen.
In: J. Herden: My pozor dáme a nejen posloucháme.
Scientia s.r.o., Praha 1997 ISBN 80-7183-087-9, partitura, str. 179

HOLUBEC, J. L. van Beethoven – VII. symfonie, 2. věta.
In: J. Herden: My pozor dáme a nejen posloucháme.
Scientia s.r.o., Praha 1997 ISBN 80-7183-087-9, partitura, str. 180

HOLUBEC, J. G. Verdi – Jaké je měnivé. In: J. Herden: My pozor dáme a nejen posloucháme. Scientia s.r.o., Praha 1997 ISBN 80-7183-087-9, partitura, str. 181

HOLUBEC, J. B. Smetana – Pochod komediantů z opery Prodaná nevěsta. In: J. Herden: My pozor dáme a nejen posloucháme. Scientia s.r.o., Praha 1997, ISBN 80-7183-087-9, partitura, str. 182

HOLUBEC, J. A. Dvořák- Slovanský tanec č. 7. In: J. Herden :My pozor dáme a nejen posloucháme. Scientia s.r.o., Praha 1997 ISBN 80-7183-087-9, partitura, str. 183-185

HOLUBEC, J. S. Prokofjev – Julie děvčátko (z baletu Romeo a Julie). In: J. Herden : My pozor dáme a nejen posloucháme. Scientia s.r.o., Praha 1997 ISBN 80-7183-087-9, partitura, str. 188

HOLUBEC, J. Harmonické funkce v české hudební teorii. In: K aktuálním otázkám hudební teorie a pedagogiky, UJEP Ústí n.L., 2002, str. 20-45, ISBN 80-7044-433-9 str. 20-44

HOLUBEC, J. K stodvacátému výročí vydání Skuherského harmonie. In: Živá hudba, Ústav teorie hudby HAMU Praha, 2004, str. 111-118, ISBN 80-903589-1-8

HOLUBEC, J. Čas v hudbě, hudba v čase. In: Acta humanica, str. 68-74,Fakulta prírodných vied,  Žilinská univerzita, Žilina 2005 ISSN 1336-5126

HOLUBEC, J. Tvořivost učitele v oblasti instrumentálních činností. In: Teorie a praxe hudební výchovy, str. 95-100, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 2009, ISBN 978-7290-422-8
HOLUBEC, J. Poznámky k funkčnímu systému Karla Risingera. In: Hudební teorie dnes a zítra (M. Hons, ed.), str. 49-63, Nakladatelství HAMU, Praha 2010, ISBN 978-80-7331-195-7

HOLUBEC, J. Giuseppe Verdi- La donna e mobile In: Aura Musica 8/2015 Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem, katedra hudební výchovy, s. 64-66, ISSN 1605-4056

HOLUBEC, J. Chorea academica v Mexiku. In: Aura Musica 8/2015 Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem, katedra hudební výchovy, s. 73-74, ISSN 1605-4056

HOLUBEC, J. Trepak-hrátky s rytmem aneb Neztratím se! In: Aura Musica 9/2016 Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem, katedra hudební výchovy, s. 39-41, ISSN 1605-4056

HOLUBEC, J.;  HÁNA, L.;KAREZ,M.: Česká kytara 11. Lidové písně. Edition Milada Karez 2023. ISMN 979-0-706-545-12-7

HOLUBEC, J.; HÁNA, L.;KAREZ,M.: Česká kytara 12. Lidové písně. Edition Milada Karez 2023. ISMN 979-0-706-545-13-4

HOLUBEC, J.; HÁNA, L; KAREZ,M.: České ukulele 1. Lidové písně. Edition Milada Karez 2023. ISMN 979-0-706-545-15-7

 • RUV- CMZ-Chorea academica. Mezinárodní sympozium Cantus choralis-dirigování sboru. Pořadatel: UJEP Ústí nad Labem a Muzeum města Ústí nad Labem, 12. 10. 2015
 • RUV- CLZ-Dechový kvintet Ústřední hudby Armády České republiky a Děčínský pěvecký sbor. Mezinárodní hudební festival Děčín-dirigování sboru. Pořadatel: Ministerstvo obrany ČR, Svaz hudebníků ČR, město Děčín.16. 6. 2016
 • RUV- CLZ- Česká a světová sborová tvorba- Mexiko. Koncertní zájezd univerzitního sboru-dirigování sboru. Pořadatel: Municipio Tlalnepantla de Baz. Gobierno del Estado de México. 28. 10. 2016
 • RUV- BLZ- Letní kantáta in G. Kompozice a provedení vokálně instrumentální skladby pro symfonický orchestr, sóla, smíšený sbor a cimbál. Kompozice vzniklá na objednávku Sächsiche Mozart Gesellschaft Chemnitz. Chemnitz 27. 6. 2017
 • RUV- BMZ- Premiéra skladby Mýtus lásky. Kantáta pro symfonický orchestr, sóla, smíšený sbor. Kompozice vzniklá na objednávku Sächsiche Mozart Gesellschaft Chemnitz. Chemnitz 11. 7. 2018
 • RUV- CKZ Koncert ve Floda Kyrka (Švédsko) -2018, Chorea academica (dirigování sboru)
 • RUV- CKZ Koncert k 30. výročí založení akademického sboru UJEP Chorea academica -2019
 • RUV- CMZ- Společný koncert Děčínského pěveckého sboru a sboru Gaudium. Michnův palác Praha.  Dirigování sboru. 4. 6. 2022
 • RUV-  CKZ- Slavnostní koncert Děčínského pěveckého sboru k 40. výročí jeho založení. Zámek Děčín, 11. 6. 2022
 • RUV-  CKZ- W. A. Mozart- Requiem d moll. Děčín, kostel Povýšení sv. Kříže, 8. 10. 2022
 • Koncertní zájezd Švýcarsko 2013- Chorea academica
 • Soutěžní festival Canzo Mediterrania- Španělsko- Chorea academica- Barcelona- Lloret de Mar, (vítězství ve dvou kategoriích: Populární hudba a Katalánská sborová hudba, 5 zlatých diplomů.)- 2014
 • Koncertní zájezd Mexiko-Chorea academica UJEP - 11 koncertů (Mexico City, Tlalnepantla, Querétaro, Tenango de Valle, Ciudad López Mateos, Tenancingo, Tultepec) 2016
 • Koncertní zájezd Slovensko- Chorea academica (2017)-dirigent
 • Koncertní zájezd Švédsko (2018)- koncert na Velvyslanectví ČR ve Stockholmu, Katrineholm, Floda Kyrka
 • Soutěžní festival Golden Sardana- Barcelona-Lloret de Mar- orchestr Společnosti pro hudební výchovu ČR (dirigent)-2019 – zlatý diplom ve dvou kategoriích, vítěz kategorie Koncertní program
 • Slovensko: Akademická Banská Bystrica- mezinárodní sborový festival, Univerzita M. Béla, předseda poroty, 2023
 • Festival Pintemos de corazón de arte- (Kolumbie). Česká sborová tvorba v Kolumbii, dirigent. Umělecká a metodická spolupráce se sbory Coro filarmónico de Guadalajara (Mexiko), sbor Universidad Nacional  Chía (Kolumbie). Metodická spolupráce se sbory z měst Fusagasuga, Soacha, Funza, Cajicá, Tocancipá, Guasca. 2023 
 • Carmina burana – provedení kantáty C. Orffa, sbormistr: Chorea academica, Děčínský pěvecký sbor, sbor a symfonický orchestr Konzervatoře Teplice, koncertní sál Severočeské filharmonie Teplice, premiéra 6. 6. 2023