Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D.

  • Pracoviště: Katedra anglistiky
  • Místnost: CN 544
  • Telefon: +420 475 283 254
  • E-mail:

Consultation hours during the summer semester 2019/2020: 

Tuesday: 8:00-9:00

               11:00-12:00

Wednesday: 12:00-13:00

and  by appointment via an e-mail: katerina.steklova@ujep.cz

KAJ/4114, KAJ/4013,
Introduction to Linguistics/Úvod do studia jazyka,
KAJ/4611, KAJ/4411,
Teoretická gramatika / Theoretical Grammar,
KAJ/4016,
Fonologie a praktická fonetika,
KAJ/4121,
Fonetika a fonologie,
KAJ/4151,
Lexikologie a sémantika AJ,
KAJ/4042,
Lexikologie a sémantika,
KAJ/4131,
Morfologie anglického jazyka,
KAJ/4022,
Morfosyntax 1,

Kapitoly v knihách

Šteklová, K. Using Speech Analysis For Pronunciation Testing. In: English Language Teaching through the Lens of Experience (ELT). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019. s. 75-82.
Šteklová, K. The Corpus of Czech Adult English: Design, Analysis and Future Expectations. In: The Foundations and Versatility of English Language Teaching (ELT). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018. s. 47-57.
Šteklová, K., Haase, Ch. The Leeds Corpus of Czech Learner English. Design, Analysis, and Future. In: The Foundations and Versatility of English Language Teaching (ELT). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018. s. 75-90.

Články v časopisech

Šteklová, K. Teaching English to the Youngest Learners. ATE Newsletter. 2007. s. 62-66. ISSN 1210-0196.

Články ve sbornících

Šteklová, K. Teaching Communicative Competence at Primary Level. In: New Trends in Educating Future Teachers of English III. Olomouc: Pdf, UP, 2007. s. 137-142. ISBN 978-80-244-1851-3.
Šteklová, K. Komunikativní kompetence českých dětí mladšího školního věku v angličtině. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IV. Olomlouc: Votobia, 2009. ISBN 978-80-7220-315-4.
Šteklová, K. The Role of Continuity in the Growth of the Communicative Competence of Czech Pupils in English Language. In: Sborník z Doktorské konference Angličtina ve škole. Olomouc: PdF UP, 2009. ISBN 978-80-244-2484-2.
Šteklová, K. Teaching English for Communication. In: Sborník z mezinárodní konference Challenges in English Language Teaching II. Ústí nad Labem: PdF UJEP, 2008. s. 48-53. ISBN 978-80-7414-008-2.
Šteklová, K. Teaching Practical English Phonetics. In: Sborník z mezinárodní konference Challenges in English Language Teaching III. Ústí nad Labem: PdF UJEP, 2009. s. 54-60. ISBN 978-80-7414-139-3.
In Search of Effective Format of the Practical English Phonetics and Phonology Course. In: New Trends in Educating Future Teachers of English V. Olomouc: PdF UP, 2009. s. 140- 146. ISBN 978-80-244-2451-4.

Ostatní publikační činnost