doc. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

 • docentka KHV PF
 • -
 • Pracoviště: České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem
 • Místnost: CS-439
 • Telefon: +421 475 283 331
 • E-mail:

Konzultační hodiny LS 2023/2024

zkouškové období

 

ÚT - ST     10:00 - 11:00

Další konzultace na základě předběžné domluvy.

 
   
   
 

Vzdělání:

Konzervatoř Brno, FF MU Brno (hudební věda, hudební výchova, historie), FF UK Praha (teorie a dějiny kultury)

Funkce na katedře

odborná asistentka

Odborné zaměření na KHV:

dějiny české a světové hudby, zejména se zaměřením na hudbu 20. století, melodram, jeho dějiny a interpretace, hra na klavír, hudební dramaturgie a kritika, česko-německé vztahy v hudbě

Členství v institucích

Sasko-český hudební festival, spolek Drážďany, Společnost Z. Fibicha, Česká společnost pro hudební vědu

Vědecká a umělecká činnost na KHv i mimo PF

 • Odborná prezentace na muzikologických konferencích - př. Musica viva in schola v Brně (2004, 2006), Cantus choralis v Ústí nad Labem (2005), Výuka národní literatury v mezipředmětových vztazích v Ústí n. L. (2006), Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe v Ústí n.L. (2007), Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti (webkonference) v Ostravě 2007, Možnosti a meze mezioborových vztahů ve výuce dějepisu na českých a slovenských školách v Ústí n. L. 2007, Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti(webkonference)v Ústí n.L. (2008)
 • Sasko-český hudební festival - vedoucí české části a dramaturg (1995 - 2002)
 • Hudební festival L. van Beethovena v Teplicích - dramaturgická spolupráce (od 2004)
 • Zámek Velké Březno - dramaturgická příprava koncertů na téma F. Liszt a jeho současníci (od r. 2001), dramaturgická příprava zámecké koncertní sezóny (od r. 2005)
 • Obec Slováků v Teplicích – dramaturgie hudebních programů a realizace úvodního slova u jednotlivých koncertů (od r. 2004)
 • Univerzita „třetího věku“ na UJEP v Ústí n. L. - přednášky na téma Vybrané kapitoly z dějin české a světové hudby (2006 – 7)
 • Obec Slováků v Teplicích -  dramaturgická příprava hudebních programů (od 2006)
 • Univerzita  „třetího věku“ na UJEP v Ústí n.L. – přednášky na téma „Vybrané okruhy z dějin české a světové hudby (2006-2008)

Významná publikační činnost

ODBORNÉ HUDEBNÍ ČASOPISY:

 • Opus musicum (1975 - 1993)
 • Hudební nástroje (1993 - 1995)
 • Hudební rozhledy (1987 - dosud)
 • Talent (2004 - dosud)
 • Hudební věda (2007 – dosud)

STUDIE PUBLIKOVANÉ V ODBORNÝCH HUDEBNÍCH ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH:

 • Festival Ludwiga van Beethovena v Teplicích, in Hudební rozhledy 59, 2006, č. 8, str. 14-15.
 • Laureát 48. ročníku Kocianovy houslové soutěže 2006, in Talent 9, 2006, říjen, str. 22 – 24.

SBORNÍK:

 • 10 let - Sasko-český hudební festival 1993 - 2002, Teplice 2002, Slovník české hudební kultury, Praha 1997 - autorství vybraných hesel
 • K hudebně-pedagogickým aspektům v tvorbě Paula Hindemitha, in sborník Hudební teorie a pedagogika, PF UJEP Ústí n. L. 2004, s.20-27
 • K melodramům Zdeňka Zahradníka, in sborník Česká hudba 2004, Stylová interpretace české klavírní a pěvecké tvorby a českého melodramu, PF UJEP Ustí n. L. 2004, s. 28-34
 • Paul Hindemith a české země, in sborník Miscellanea doctorandica II, Ústí n. L. 2005, s. 61-65
 • Melodram – opomíjený fenomén české hudby a hudební pedagogiky (obohaceno exkursem do tvorby P.Hindemitha), in Musica viva in schola XIX, PF MU Brno 2005, s. 167-174.
 • Duchovní aspekty ve vokální tvorbě Paula Hindemitha a dalších německých skladatelů v první polovině 20. století, in Cantus choralis 2005, UJEP Ústí n.L.2006, s.64 – 69.
 • Melodram – ukázka symbiózy české hudby a literatury, in Výuka národní literatury v mezipředmětových vztazích, UJEP Ústí n.L. 2006, s.100 – 106.
 • Paul Hindemith, všestranný umělec a pedagog v zrcadle své doby a dnešních dnů., in Musica viva in schola XX, PF MU Brno 2006, v tisku.
 • Melodram – opomíjený fenomén české hudby a hudební pedagogiky (obohaceno exkursem do tvorby P. Hindemitha), in sborník  Musica viva in schola XIX, PF MU Brno 2005, str. 167-174.
 • Hindemith in Aussig zwischen 1923 und 1933, in sborník Hindemith-Jahrbuch Annales Hindemith 2006/XXXV, Fondation Hindemith Blonay 2006, str.186-194.
 • Melodram – ukázka symbiózy české hudby a literatury, in  sborník Výuka národní literatury v mezipředmětových vztazích, Ústí n. L. 2006, str. 100-106.
 • Duchovní inspirace ve vokální tvorbě  P.Hindemitha a dalších německých skladatelů v první polovině 20. století, in sborník Cantus choralis, UJEP v Ústí n.L. 2007, str. 64-69.
 • Paul Hindemith, všestranný umělec a pedagog v zrcadle své doby a dnešních dnů, in sborník  Musica viva in schola XX, PF MU Brno 2007,  str. 170-176.
 • Severočeský region ve světle hudebních aktivit minulosti a současnosti, in sborník Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti (webkonference), Ostravská univerzita, Ostrava 2007, str. 212 - 218.
 • L. Přibylová, J. Kyslík: Popularizace hudby a organizace hudebního života jako nový studijní obor katedry hudební výchovy  PF UJEP v Ústí n.L., in sborník Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe III,  UJEP v Ústí n.L. 2008.
 • Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti – záměry, vztahy, paralely, in sborník Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti,  Ústí n.L. 2008, str. 7-12.
 • Mladých šikovných muzikantů je v Čechách dostatek. In: Talent, 2008, roč. 11, duben,str. 16-19.

 

 • Novinky soudobé hudby III. X. Václav Bůžek: Černí čápi a bílé labutě. In: Hudební rozhledy,2009, roč. 62, č. 10, str. 46-47.

 

 • Missa solemnis J. M. Wolframa  v  Teplicích. In: Hudební rozhledy, 2009, roč. 62, č. 12,str. 20.

 

 • „Překročit hranice“ slavnost pozounových sborů. In: Talent, 2009, roč. 12, č. 2, str. 3o-31.

 

 • Jiří Vysloužil, Alois Hába a Paul Hindemith v zrcadle tvůrčích kontinuit.

 

 • In: Musicologica Brunensia, Jiřímu Vysloužilovi k 85. narozeninám, 44, č. 1-2,

 

 • Brno: Masarykova univerzita, 2009, str. 153-158.

 

 • Ohlédnutí za Měsícem česko-slovenské kulturní vzájemnosti v Teplicích. In: Korene, 2010, roč.18, č. 1, str. 6.

Knižní publikace:

 • Paul Hindemith  a české země. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2008.
 • Dietz, Roman, Přibylová, Lenka. Severočeská filharmonie Teplice, Historie a současnost
 • 1838 – 2008. Teplice: Severočeská filharmonie Teplice, 2008.

Editorská činnost:

 • DVD sborník Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti. Ústí n. L.:UJEP, 2008,  ISBN 978-80-7414-076-1.

Významná umělecká a umělecko-pedagogická činnost

Vedení výběrových kurzů:

 • Hudba v regionu
 • Melodram a jeho interpretace

Spoluautorství skript na KHv

 • Hons, M., Kyslík, J., Přibylová, L.: Výběr skladeb z dějin české hudby ke státním závěrečným zkouškám, vysokoškolská skripta, PF UJEP Ústí n. L., 2004, 40 stran.
 • Hons, M., Kyslík, J., Přibylová, L.: Výběr skladeb z dějin světové hudby ke státním závěrečným zkouškám, vysokoškolská skripta, PF UJEP Ústí n. L., 84 stran.

Získané granty, spoluúčast na jejich řešení

 • spoluúčast na řešení grantu s výstupem studijního textu: Výběr skladeb z dějin české a světové hudby ke státním závěrečným zkouškám
 • grant od Maďarského kulturního střediska v Praze na podporu koncertu F. Liszt a jeho současníci
 • Grant města Ústí n. L. na organizaci konferece Česko-německé vztahy v hudbě v minulosti a současnosti (2008)
 • Interní grant PF UJEP v Ústí n.L. na vydání knihy Paul Hindemith a české země (2008)

Současné publikační, vědecké, umělecké záměry

 • studium problematiky česko-německých vztahů v hudbě v minulosti a současnosti, studium a propagace melodramu jako opomíjeného hudebního žánru
 • spolupráce s Hindemith-Institutem ve Frankfurtu
 • spolupráce s Hudebněvědným institutem při Hochschule für Musik "C. M. Weber" v Drážďanech
 • publikační činnost v Hudebních rozhledech, časopisu Talent, slovenském časopisu Korene a Denících Bohemia
 • dramaturgická spolupráce a řadou kulturních organizací, odborná realizace průvodního slova ke koncertům
 • spolupráce se studenty - vedení diplomových prací, individuální spolupráce se studenty v rámci výběrového kurzu Melodram a jeho interpretace
 •  Problematika poslechu skladeb z oblasti hudby 20. století na základních a středních školách