PhDr. Martina Zemanová, Ph.D.

Martina Zemanová
 • odborná asistentka KVU PF
 • -
 • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: č. 172
 • Telefon: +420 475 283 850
 • E-mail:

Konzultační hodiny v zimním semestru akademického roku 2020/2021

Konzultace jsou možné kdykoli po předchozí domluvě na e-mailu: martina.zemanova@ujep.cz , nebo na telefonu: +420 606 838 287 .

 

 

Odborná specializace: hlasová výchova, sborový zpěv, metodika zájmových činností, didaktika Hv - pro posl. 1. stupně ZŠ

 

Vzdělání:

 • 1991 - 1998   PF UJEP Ústí n. L., obor 1. stupeň ZŠ - získán titul Mgr.
 • 1997 - 2000   učitelské studium HV pro ZŠ, SŠ, ZUŠ - získán titul Mgr.
 • 2000 - 2008   PF UJEP Ústí n. L., obor Hudební teorie a pedagogika - doktorské studium 

 

Významná publikační činnost

 • JEZEGA zpívá – lidové písně pro dětské sbory (aut. Petr Ježil, Petr Zeman a Martina Gaertnerová), vydavatelství Forte, Ústí nad Labem 2002, ISBN 80-238-9085-9

 

Významná umělecká a umělecko-pedagogická činnost

 • Sbormistryně Ústeckého dětského sboru Univerzity J. E. Purkyně - zahraniční zájezdy (Španělsko, Francie, Dánsko, Maďarsko) www.uds.ujep.cz
 • Hlavní organizátorka benefičního koncertu "Zpíváme pro Tebe" www.uds.ujep.cz
KH1 / 4203,
Klavír I (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4205,
Klávesové nástroje (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4209,
Didaktika HV III (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4303,
Klavír I (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4305,
Klávesové nástroje (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4625,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hra na klavír I (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4629,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hra na klávesové nástroje (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4636,
Dětský sborový zpěv I (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4643,
Didaktika hudební výchovy - aktuální problémy hudební výchovy (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4729,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hra na klávesové nástroje (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4736,
Dětský sborový zpěv I (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4743,
Didaktika hudební výchovy - aktuální problémy hudební výchovy (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4829,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hra na klávesové nástroje (zimní semestr 2019/2020),
-------------,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------,
KH1 / 4201,
Hudebně výchovný seminář I,
KH1 / 4204,
Klavír II,
KH1 / 4301,
Hudebně výchovný seminář I,
KH1 / 4304,
Klavír II,
KH1 / 4309,
Didaktika HV III,
KH1 / 4628,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hra na klavír II,
KH1 / 4638,
Dětský sborový zpěv II,
KH1 / 4642,
Didaktika HV - poslechové a instrumentální činnosti,
KH1 / 4725,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hra na klavír I,
KH1 / 4728,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hra na klavír II,
KH1 / 4738,
Dětský sborový zpěv II,
KH1 / 4742,
Didaktika HV - poslechové a instrumentální činnosti,
KH1 / 4825,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hra na klavír,