PhDr. Martina Zemanová, Ph.D.

Zemanová Martina
 • odborná asistentka KVU PF
 • -
 • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: č. 172
 • Telefon: +420 475 283 850
 • E-mail:

Konzultační hodiny v zimním semestru akademického roku 2020/2021

Konzultace jsou možné kdykoli po předchozí domluvě na e-mailu: martina.zemanova@ujep.cz , nebo na telefonu: +420 606 838 287 .

Odborná specializace pro výuku a témata DP a BP:

Didaktika hudební výchovy pro 1. st. ZŠ, Hra na klavír a klávesové nástroje pro potřeby pedagogů předškolního a základního vzdělávání, Sborový zpěv a sbormistrovství pro děti všech stupňů vzdělávání a dospělé.

Témata DP a BP

 1. Dětský sbor na 1. stupni ZŠ

 2. Netradiční hudební nástroje v hodinách hudební výchovy na 1. stupních ZŠ

 3. Netradiční metody a formy práce v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ

 4. Využití hudebních kvízů v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ

 5. Hudební činnosti v rozvoji dětí s odlišným mateřským jazykem v předškolním vzdělávání.

 

 

 

Vzdělání:

 • 1991 - 1998   PF UJEP Ústí n. Labem, obor 1. stupeň ZŠ - získán titul Mgr.
 • 1997 - 2000   PF UJEP Ústí n. Labem, studium učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ  - získán titul Mgr.
 • 2000 - 2008   PF UJEP Ústí n. Labem, obor Hudební teorie a pedagogika - doktorské studium -získány tituly PhDr., Ph.D.

 

Významná publikační činnost

 • JEZEGA zpívá – lidové písně pro dětské sbory (aut. Petr Ježil, Petr Zeman a Martina Gaertnerová), vydavatelství Forte, Ústí nad Labem 2002, ISBN 80-238-9085-9

 

Významná umělecká a umělecko-pedagogická činnost

 • Od roku 1995 do současnosti - sbormistryně Ústeckého dětského sboru  - zahraniční zájezdy (Španělsko, Francie, Dánsko, Maďarsko, atd. - viz  uds.ujep.cz
 • Od roku 2012 do současnosti  - hlavní organizátorka benefičního koncertu "Zpíváme pro Tebe"  viz https://www.facebook.com/zpivameprotebe
KH1 / 4203,
Klavír I (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4205,
Klávesové nástroje (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4209,
Didaktika HV III (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4303,
Klavír I (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4305,
Klávesové nástroje (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4625,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hra na klavír I (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4629,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hra na klávesové nástroje (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4636,
Dětský sborový zpěv I (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4643,
Didaktika hudební výchovy - aktuální problémy hudební výchovy (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4729,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hra na klávesové nástroje (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4736,
Dětský sborový zpěv I (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4743,
Didaktika hudební výchovy - aktuální problémy hudební výchovy (zimní semestr 2019/2020),
KH1 / 4829,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hra na klávesové nástroje (zimní semestr 2019/2020),
-------------,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------,
KH1 / 4201,
Hudebně výchovný seminář I,
KH1 / 4204,
Klavír II,
KH1 / 4301,
Hudebně výchovný seminář I,
KH1 / 4304,
Klavír II,
KH1 / 4309,
Didaktika HV III,
KH1 / 4628,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hra na klavír II,
KH1 / 4638,
Dětský sborový zpěv II,
KH1 / 4642,
Didaktika HV - poslechové a instrumentální činnosti,
KH1 / 4725,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hra na klavír I,
KH1 / 4728,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hra na klavír II,
KH1 / 4738,
Dětský sborový zpěv II,
KH1 / 4742,
Didaktika HV - poslechové a instrumentální činnosti,
KH1 / 4825,
Pěvecké a instrumentální dovednosti - hra na klavír,

Další soubory