prof. PaedDr. Miloš Hons, Ph.D.

 • profesor KHV PF
 • -
 • Pracoviště: České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem
 • Místnost: CS-438
 • Telefon: +420 475 283 324
 • E-mail:

Konzultační hodiny LS 2023/2024

zkouškové období

ČT        8:00 - 10:00

Nutná předchozí domluva.

   
 

Vzdělání:

 • 1977 - 1982: PF UJEP Ústí nad Labem - hudební výchova a ruština
 • 1992 - 1994: HAMU Praha - hudební teorie

Funkce na katedře

N/A

Odborné zaměření na KHV:

 • dějiny sborového umění
 • hudebně teoretické disciplíny,
 • dějiny hudby
 • Členství v institucích
 • člen oborových rad doktorského studia na PF a a HAMU Praha
 • ředitel Ústavu teorie hudby HAMU
 • člen vědecké rady PF UJEP

Vědecká a umělecká činnost na KHv i mimo PF

 • profesor hudební teorie na PF UJEP
 • profesor na katedře teorie a dějin hudby HAMU

Významná publikační činnost

MONOGRAFIE

 • Česká sborová tvorba 20. století. Analytické stylové sondy. (224 stran) Acta Universitatis Purkynianae 51, Studia Musica  VII, Ústí n.L. 2000,
 • Hudba zvaná symfonie. (392 stran) TOGGA, Praha 2005,
 • Hudební analýza, TOGGA, Praha 2011
 • Boj o českou moderní hudbu (1860-1900), Togga, Praha 2012
 • Boj o českou moderní hudbu (1900-1938), Togga, Praha 201
 •  
 • Hudba jako horký tep života (Kapitoly z dějin české hudební estetiky, vědy a kritiky od Února k Srpnu 1948-1968), Togga, Praha 2016
 •  

SKRIPTA

 • Kyslík-Kyslíková-Hons: Hudebně vyjadřovací prostředky a jejich pedagogická interpretace, (50 stran) Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem 1999,
 • Kyslík-Hons-Přibylová - Výběr skladeb z dějin české a světové hudby ke státním závěrečným zkouškám, (50 stran) UJEP v Ústí nad Labem 2004,

STUDIE VE SBORNÍCÍCH

 • Česká sborová tvorba očima Helfertovy České moderní hudby, (str.54-61) Hudební fakulta AMU, Praha 1996, I
 • J.B.Foerster - Devět mužských sborů op.37, analytická studie, (str.67-81) Acta Universitatis Purkynianae 30, UJEP Ústí nad Labem 1998,
 • Petr Eben-Láska a smrt (analytická sonda), (str.83-98) UJEP Ústí nad Labem 2000,
 • Česká sborová tvorba 20.století a moderní kompoziční techniky, (str.23-27) Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Olomouc 2000, ISBN 80-244-0181-9
 • Hudební forma a architektonika, (str.32-47) Hudební fakulta AMU, Praha 2000, ISBN 80-85883-68-6
 • K vývoji formového myšlení období rozpadu tonality na počátku 20. století, (str.47-54) Hudební fakulta AMU, Praha 2000, ISBN 80-85883-68-6
 • Hudební archiválie či tvůrčí dialog? Zamyšlení nad různými aspekty autentické interpretace. (str.37-45) UJEP Ústí nad Labem 2002,
 • Grafické znázornění formy, stavby a dalších hudebních parametrů jako součást analýzy nebo projektu skladby, (str.7-20) UJEP, Ústí nad Labem 2002,
 • Folklórní inspirace v české sborové hudbě 20.století, (str.57-63) UJEP Ústí nad Labem 2003,
 • Několik úvah nad "prostorovostí" hudebních struktur. (str.37-41) Hudební fakulta AMU, Praha 2003, ISBN 80-902912-3-6
 • Témbr pěveckého sboru (Ke strukturním a jiným aspektům barvy zvuku). (str.79-95) Hudební fakulta AMU, Praha 2003, ISBN 80-902912-3-6
 • Karel Janeček teoretik a analytik, (str.29-39) Hudební fakulta AMU, Praha 2004, ISBN 80-902912-7-9
 • Brahmsovy symfonie (K tektonickému vývoji symfonické hudby), (str.81-117) Hudební fakulta AMU, Praha 2004, ISBN 80-902912-7-9
 • Symfonie a hudební struktura, (str.24-25) Hudební fakulta AMU, Praha 2004, ISBN 80-7331-024-4
 • Morgensternovské inspirace v tvorbě Jana Rychlíka a Jana Kapra, (str.25-31) Hudební fakulta AMU, Praha 2005, ISBN 80-903589-1-6
 • Hudební forma, struktura a tvar v názorech teoretiků a skladatelů minulého století, (str.89-99) Hudební fakulta AMU, Praha 2005, ISBN 80-903589-1-6
 • Konfese teoretikova (Úvaha nad hudební analýzou), in sborník Svár teorie s praxí?, HAMU 2005, ISBN 80-7331-024-4
 • Tradice a novátorství v české sborové tvorbě s duchovní tematikou od 60.let 20.století, in sborník Cantus choralis 05, UJEP v Ústí nad Labem 2006, str.9-14, ISBN 80-7044-747-8

STUDIE A ČLÁNKY V ČASOPISECH

 • Říkadlové texty ve sborové tvorbě Bohuslava Martinů, (str.9-22) Opus Musicum 3/99, ISSN 00862-8505
 • Cantus choralis již počtvrté, (str.60-61) Opus Musicum 5/99, ISSN 00862-8505, Hudební rozhledy 1999, č.12, ISSN 0018-6996, Cantus, časopis Unie pěveckých sborů,1994, č.4, ISSN 12 -7956
 • Analytické poznámky ke sborovému cyklu Josefa Říhy Když se hory zelenaly, Hudební výchova 2001, č.1, ISSN 1210-3683-RS6248 (rozsah 3 strany)
 • Sborové sympozium o autentické interpretaci, (str.53-54) Opus Musicum 2001, č.6, ISSN 00862-8505
 • Sborové sympozium o Dvořákovi a autentické interpretaci, Hudební výchova 2002/ 2, ISSN 1210-3683 (rozsah 2 strany)
 • Bohuslav Martinů - Double concert. Tektonická sonda vrcholného díla 30.let, (str.16-25) Opus Musicum 3/2002, ISSN 00862-8505
 • Dětské sbory Jana Vičara, Hudební rozhledy 2004, č.9, ISSN 0018-6996 (rozsah 1 strana)
 • Mytologická cvičení Jana Nováka, (str.4-14) Opus Musicum 6/2002, ISSN 00862-8505
 • Svár teorie s praxí?, Hudební rozhledy 2005 č.1, ISSN 0018-6996 (rozsah 1 strana)

· K jedné úvaze prorocké a nadčasové Svár teorie s praxí 2006, in sborník Svár teorie s praxí?, AMU v Praze 2006, ISBN 80-7331-077-5,

 

 •  
  •  

Sborová tvorba Zdeňka Lukáše v kontextu české hudby druhé poloviny 20.století, in sborník Osobnost a dílo Zdeňka Lukáše, Západočeská univerzita v Plzni, 2008, ISBN 978-80-7043-734-6, str.22-27

· Teoretici jazykozpytci aneb Litera scripta manet, in Svár teorie s praxí, sborník HAMU, AMU v Praze 2007, ISBN 978-80-7331-107-0

·

 

 „Sborová symfonie" Miloslava Kabeláče (ke 100.výročí narození), in Cantus choralis 2007, UJEP Ústí nad Labem 2008, ISBN 978-80-7414-010-5

 

 Marginálie k problematice tektoniky symfonie 20.století, in Živá hudba 2008, AMU v Praze 2008, ISBN 978-80-7331-120-9

Racionalita v časové organizaci hudební struktury, Acta musicologica 2008, č.3, ISSN 1214-5955,

 •  Tvar a čas (K aktivnímu poslechu hudby), Hudební výchova 2009, č.3
 •  
 • K některým aspektům hudební analýzy, sborník KHV Ostravská univerzita 2009, ISSN 1802-6540,

 • Hudební tektonika z pohledu J.Kresánka, K.Janečka, K.Risingera a J.Volka, konference s názvem Prezentácie-Konfrontácie 2009, VŠMU Bratislava 2009, ISBN 978-80-89454-01-3

Hudební syntax a skladebné analogie, webová konference PF Ostrava 2009, ISSN 1802-6540

Hudební analýza a hudební myšlení - webová konference PFUJEP s názvem Aktuální otázky vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků, ISBN 978-80-7414-193-3, UJEP 2009

 • Tvorba Miloslava Kabeláče v kontextu vývoje symfonie druhé poloviny 20.století, (sborník z mezinárodní konference Kabeláč – Suchoň), AMU v Praze 2010, ISBN 978-80-7331-158-2,

Významná umělecká a umělecko-pedagogická činnost

N/A

Získané granty, spoluúčast na jejich řešení

N/A

Současné publikační, vědecké, umělecké záměry

Symfonie 20. století

Česká sborová tvorba druhé poloviny 20.století

Analýza hudební struktury

K metodice poslechu hudby na základních a středních školách